vesleovnen-25-brenning (11)

Det er lurt å ta ut aske og kull fra ovnen ved brenningens slutt. Da kjøler ovnen fortere ned og en får ikke askestøv på den brente kalken - om det er vindfullt

Det er lurt å ta ut aske og kull fra ovnen ved brenningens slutt. Da kjøler ovnen fortere ned og en får ikke askestøv på den brente kalken – om det er vindfullt

Det er lurt å ta ut aske og kull fra ovnen ved brenningens slutt. Da kjøler ovnen fortere ned og en får ikke askestøv på den brente kalken – om det er vindfullt

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.