Publications

Here’s a list of selected publications and recent presentations. Some are available as PDF for download or directly on the web, others may be available by contacting me at: per.storemyr@hotmail.com.

Titles of non-English publications are occasionally translated within square brackets, whereas peer-reviewed publications are marked with an asterisk (*)

Storemyr, P. (2022): Kalkbrenning og kalkhåndverk: Gjenopptakelse av tradisjonen fra middelalderen. Foredrag, Steinkirker og kalk – kunnskap og ivaretakelse, seminar, Middelalderuken, Universitetet i Bergen, 27.-28.10.2022

Stige, M. og Storemyr, P. (2022): Best practice for restaurering av middelalderkirker i stein: Materialer, håndverk, mursesong og dokumentasjon. Foredrag, Steinkirker og kalk – kunnskap og ivaretakelse, seminar, Middelalderuken, Universitetet i Bergen, 27.-28.10.2022

Storemyr, P. (2022): Gjenoppdagelse av Vestlandets kalktradisjoner – 25 eksperimentelle brenninger for restaurering. Foredrag, Nordisk Kalkforum 2022, Domkirkeodden, Hamar, 28.9.-1.10.2022

Storemyr, P. (2022): Geologisk skråblikk på forvitring av bergkunst. Foredrag, Sluttkonferanse for Samhellprosjektet, Vitlycke Museum, Tanum 7.-8.9.2022

*Storemyr, P. (2021): The ancient game traps at Gharb Aswan and across Lower Nubia (north-east Africa). In A. Betts & W. P. van Pelt (Eds.), The Gazelle’s Dream: Game Drives of the Old and New Worlds (pp. 361–398). Sydney University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv24q4zh6.18. Paper available here

Storemyr, P. & Stige, M. (2021): Veileder: Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein. Utarbeidet av Fabrica kulturminnetjenster på oppdrag fra Riksantikvaren og KA. Veilederen finnes på Riksantikvarens nettsider.

Storemyr, P. (2021): Saltforvitring på Klevfos – og på norske kulturminner. Foredrag, Bevaring av saltnedbrutt murverk. seminar, Klevfos Cellulose og Papirfabrik, Ådalsbruk. Anno Klevfos industrimuseum, Riksantikvaren og Fabrica kulturminnetjenester, 26.8.2021

Storemyr, P. (2021): Sulfatprosessen: Produksjon av cellulose, gjenvinning av kjemikalier og saltforvitring. Foredrag, Bevaring av saltnedbrutt murverk. seminar, Klevfos Cellulose og Papirfabrik, Ådalsbruk. Anno Klevfos industrimuseum, Riksantikvaren og Fabrica kulturminnetjenester, 26.8.2021

Storemyr, P. (2021). Mangfold i vestnorsk tradisjonskalk. Foredrag, webinarserie, Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens gröna bälte. Jamtli, Östersund, 20.4.2021. [Diversity in West-Norwegian traditional lime]. PDF av presentasjonen

*Tansem, K. & Storemyr, P. (2021). Red-coated rocks on the seashore: The esthetics and geology of prehistoric rock art in Alta, Arctic Norway. Geoarchaeology, 36, 314–334. Open access: https://doi.org/10.1002/gea.21832

*Storemyr, P. & Knarud, R. (2020): Vulkaner og blekkspruter – Kirkegeologien i Tingelstad og på Hadeland. I: Stige, M. & Hauglid, K. (red.) Gamle Tingelstad – liten kirke med stort innhold, Gran kirkelige fellesråd/Institutt for sammenlignende kulturforskning, 49-72 [Geology of Tingelstad medieval church]. PDF

Storemyr, P. (2020): Mangfold i kalk: Erfaring fra brenning av marmor på Vestlandet. Foredrag, seminar om “Stillehavsøsters: gull for kulturminnevernet”, Vestfold og Telemark fylkeskommune/Riksantikvaren, Tønsberg, 11.6.2020 [Diversity in lime: Experiences from buring marble in Western Norway]

Storemyr, P. (2020): Dugnad for tradisjonell kalkbrenning. Fortidsvern, 45, 1, 72-77. [Traditional limeburning] PDF

*Bjørkeland, T., Herdlevær, E. S., Karlsen, T. K. T. & Storemyr, P. (2019): Kvernstein i Hyllestad – gull av «gråstein». Lite utforskede lokaliteter under vann. Sjøfartshistorisk Årbok 2018, Bergen, 108-125 [ Underwater archaeology of the Hyllestad millstone quarries]

Storemyr, P. (2019): The consumption and procurement of timber and stone for buildings and constructions in Borgund. Presentation, with Alf Tore Hommedal, Kick-off-meeting, the Borgund Kaupang Project, Ålesund, 20-22.11.2019. University of Bergen and the Borgund Kaupang Project

Storemyr, P. (2019): Kalkbrenning i øst og vest. Produksjon og testing. Foredrag, Seminar for ruinmurere, Domkirkeodden, Hamar, 6-8.10.2019, Anno Museum og Riksantikvaren [Contemporary limeburning in Norway]

Storemyr, P. (2019): Stein på Sakshaug gamle kirke. Foredrag, Sakshaug gamle kirke 835 år, jubileumsarrangement, fagseminar, Fortidsminneforeningen, 28.9.2019 [Stones at Sakshaug old church]

Storemyr, P. (2019): Steinvandring – En vandring fra Sakshaug gamle kirke til steinbruddene for kirka. Sakshaug gamle kirke 835 år, jubileumsarrangement, Fortidsminneforeningen, 27.9.2019 [Stone quarry tour by Sakshaug old church]

Storemyr, P. (2019): Klebersteinens kulturhistorie. Mangfold og likhet på fire kontinenter (Europa, Asia, Afrika, Nord-Amerika). Foredrag, Bergverksseminaret, Norsk Bergverksmuseum/Gudbrandsdalsmusea, Otta, 18-19.9.2019 [The cultural history of soapstone. Diversity and similarity across four continents]

Storemyr, P. (2019): Stein til restaureringen av Nidarosdomen. I: Ekroll, Ø. (red.) Katedralbyggerne. Nidarosdomens gjenreisning 1869-2019. Museumsforlaget, 164-187. Se utdrag og link til omtale på min academia.edu-side. [Stone for the restoration of Nidaros Cathedral]

Storemyr, P. (2019): Frå bygging av kalkomn til sal av kalk. Foredrag, Hyllestadseminaret 2019, del av “Kalknetter i Kvernsteinsparken“, Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad, 28.9.2019 [From building of kime kilns to selling lime]

Storemyr, P. (2019): Strukturgeologi og forvitring av bergkunst. Eksempler fra Vingen, Ausevik og Kåfjord. Foredrag, Seminar om bergkunst, Riksantikvaren og Universitetet i Bergen, Flora og Bremanger, 13-15 mai 2019. [Structural geology and weathering of rock art]

Storemyr, P. (2019): Fra forvitring til bevaring av bergkunst: Overvåkning som alfa og omega. Foredrag, Seminar om bergkunst, Riksantikvaren og Universitetet i Bergen, Flora og Bremanger, 13-15 mai 2019. [From weathering to conservation of rock art: Monitoring as an essential component]

Storemyr, P. (2019): Chert extraction: Documentation and fire-setting experiments. In: Niemi, A.R. (ed.), Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta, Finnmark. Tromura, Tromsø museums rapportserie, 50, 126-153. Available at Tromsø University’s website.

Storemyr, P. (2019): Tradisjonell kalkbrenning. Foredrag, Hyllestad sogelag, Hyllestad, 4.4.2019. Se presentasjon her. [Traditional limeburning]

Storemyr, P. (2019): Tradisjonell kalkbrenning i Romania. Foredrag, Forskerforum, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, 5.3.2019. Se presentasjon her. [Traditional limeburning in Romania]

Storemyr, P. (2019): Kalkbrenning: Hvordan gjenopptar man et eldgammelt håndverk? Tirsdagsforedrag, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, 5.3.2019. Se presentasjon her. [Limeburning: How to revitalize an old craft?]

Storemyr, P. (2018, published 2019): Baker Memorial Lecture 2017: Nidaros – The Portland cement cathedral. The Journal of the Building Limes Forum, 25, 22-27. PDF (with permission of the Building Limes Forum). See all Baker Memorial Lectures here.

Storemyr, P. (2018): Burning sea shells to make quicklime. I Vesterled – Westward Bound. Conference at the University of Bergen, Poster session, 17-18 October 2018. Poster at my academia.edu page

*Hansen, G. & Storemyr, P. (2018): A Versatile Resource – The Procurement and Use of Soapstone in Norway and The North Atlantic Region. In: Silvertant, J. (ed.), Echoes of a mining past. Yearbook of the Institute Europa Subterranea. Silvertant Erfgoedprojecten, NL, 147-169. (Paper based on a previous publication, read at my academia.edu page.)

Storemyr, P. (2018): Steinlandet Hyllestad. Innledning til foredrag av Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth om deres nye bok “Av Stein” (Skald forlag). Foredrag, Folkeakademiet i Hyllestad, 7.3.2018 [Stone country Hyllestad, presentation]

Storemyr, P. (2018): Kalkbrenning i Kvernsteinsparken. Foredrag, Folkeakademiet i Hyllestad, 28.2.2018. (Basert på denne artikkelen) [Lime-burning in Millstone Park, Hyllestad, Norway, presentation]

Hansen, G. & Storemyr, P.  (2017): Soapstone in the North: Quarries, Products and People. 7000 BC – AD 1700. Official book presentation, University of Bergen, 6 October 2017. (Book published as part of the UBAS University of Bergen Archaeological Series, 9, 408 p. Open-access, read the whole book at my academia.edu page). See review: Ny bok publiserer banebrytende metoder [New book with ground-breaking methods]. Invitation to the book presentation here.

"Soapstone in the North" - front cover

*Hansen, G. & Storemyr, P. (eds.) (2017): Soapstone in the North: Quarries, Products and People. 7000 BC – AD 1700. UBAS University of Bergen Archaeological Series, 9, 408 p. Open-access, read the whole book at my academia.edu page. Review by Astrid Nyland in Primitive Tider, review by Colleen Batey in Medieval Archaeology

*Hansen, G. & Storemyr, P. (2017): A Versatile Resource – The Procurement and Use of Soapstone in Norway and The North Atlantic Region. In: Hansen, G. & Storemyr, P. (eds.), Soapstone in the North: Quarries, Products and People. 7000 BC – AD 1700. UBAS University of Bergen Archaeological Series, 9, 9-28. Open-access, read paper at my academia.edu page.

*Storemyr, P. & Heldal, T. (2017): Reconstructing a Medieval Underground Soapstone Quarry: Bakkaunet in Trondheim in an International Perspective. In: Hansen, G. & Storemyr, P. (eds.), Soapstone in the North: Quarries, Products and People. 7000 BC – AD 1700. UBAS University of Bergen Archaeological Series, 9, 107-130. Open-access, read paper at my academia.edu page.

Storemyr, P. (2017): Experimental archaeology: Building a limekiln in Western Norway. The Journal of the Building Limes Forum, 24, 22-27. Read at my academia.edu page.

Storemyr, P. (2017): Madammen som rodde langs sørlandskysten og startet et mineraleventyr på 1700-tallet. Foredrag, seminar, Vet du hva som er i bunnen i grunnen? Gea Norvegica Geopark, Porselens museet og Kunsthall Grenland, Porsgrunn 13.9. Foredrag basert på denne bloggposten min.

Storemyr, P. (2017): Nidaros: The Portland Cement Cathedral. Baker Memorial Lecture, delivered at “Rediscovering Traditional Mortars”, International Conference, at the Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway, 7-10 September 2017. Read the lecture here.

Storemyr, P. (2017): Experimental Lime Burning in a Freshly Built “Classic” Intermittent Lime Kiln at Hyllestad, Western Norway. Presentation at “Rediscovering Traditional Mortars”, International Conference, at the Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway, 7-10 September 2017. Presentation entirely based on this blog post of mine.

storemyr-conference-stavanger-credit-schjelderup-gramStoremyr, P. (2017): Gamle og nye skader på Utsteins vestportal: Fra «Den lille istid» til i dag. Norges mest autentiske portal? Presentation, Nasjonalt seminar om restaurering av steinportaler, Stavanger and Utstein, 14-15 February [Old and new damages at Utstein monastery’s west portal. From «The Little Ice-Age onward. Norway’s most authentic portal?]. Download presentation (PDF). More information about the conference: Programme. Brief report. See video.

Storemyr, P. (2017): En portal er en del av bygningen! Fra skadeforståelse til konserveringsplan. Eller: Forvitringshistorie. Presentation, Nasjonalt seminar om restaurering av steinportaler, Stavanger and Utstein, 14-15 February [A portal is part of the building! Understanding damages and conservation. Or: Weathering history]. Download presentation (PDF). More information about the conference: Programme. Brief report. See video.

Storemyr, P. & Niemi, A.R. (2017): Fyrsetting i steinalderen! Eksperimentell produksjon av chert i det mesolittiske bruddet ved Melsvik i Finnmark. Presentation, Steinalderkonferansen 2017, Kyst og samfunn – forskning og forvaltning. Bergen 21-23 March [Firesetting in the Stone Age! Experimental production of chert in the Mesolithic quarry at Melsvik in Finnmark]. Download presentation (PDF). More information about the conference.

*Storemyr, P. (2016): Norges mest komplette sandsteinskirke: Stein og steinbrudd til Værnes kirke i Middelalderen. In: Stige, M. & Pettersson, K. E. (eds.), Værnes kirke – en kulturskatt i stein og tre. Stjørdal historielag, Stjørdal, 198-218. [Værnes Medieval Church: Norway’s most complete sandstone church]. Read paper at my academia.edu page. More info at my website.

Storemyr, P. (2016): Hva er et steinbruddslandskap? (Og hvordan kan det formidles?). Foredrag, Hyllestadseminaret, 23-24 april 2016. Foredraget kan du se på her (PDF/PowerPoint). [The nature of stone quarry landscapes. How to interpret in the public arena?]

*Heldal, T., Storemyr, P., Bloxam, E. & Shaw, I. (2016): Gneiss for the Pharaoh: Geology of the Third Millennium BCE Chephren’s Quarries in Southern Egypt. Geoscience Canada, 43, 63-78. More info at my academia.edu-site 

*Storemyr, P. (2015): The medieval quarries at Sparbu: A Central Norwegian “little sister” of the Purbeck quarry landscape in England, In: Indrelid, S., Hjelle, K. L, and Stene, K (eds.), Exploitation of Outfield resources – Joint research at the University Museums of Norway, Universitetsmuseet i Bergen, Skrifter, 32, 141-154. View at my academia.edu-site

Storemyr, P. & Løland, T. (2015): Kvernsteinsbrota i Hyllestad: ei historie i tre akter. Tidsskriftet Jol i Sogn, 14-16. [The millstone quarries at Hyllestad – a story in three acts]. Download PDF

Storemyr, P. (2015): Forvitring av metaolivinstein på Selja kloster. Foredrag på Riksantikvarens murerseminar innen bevaringsprogrammet for ruiner, Selje, 13-16.9.2015. [Weathering of metadunite at Selja medieval abbey]

Storemyr, P. (2015): Stein og steinbrudd på Selja, Hovedøya og Rein. Foredrag på Riksantikvarens murerseminar innen bevaringsprogrammet for ruiner, Selje, 13-16.9.2015. [Stone and quarries at the medieval monastery ruins Selja, Hovedøya and Rein]

Storemyr, P. (2015): Nidarosdomens steinbrudd: ressurssentra med lange historiske linjer. Web-artikkel, NORARK. Se artikkel her. [Nidaros Cathedral’s medieval quarries: resource centres imbued with history]

Storemyr, P. (2015): Nidarosdomen: Den viktigste marmorkatedralen nord for Alpene. Offentlig foredrag under Olavsfestdagene i Trondheim, 30.7.2015. Les foredraget på min blogg. [Nidaros medieval cathedral: The most important marble cathedral north of the Alps]

Tittelsiden til boken! Steinhogger Eva Stavsøien ved NDR hogger ut kleberstein på gamlemåten. Foto: Per Storemyr. Design: Tone Harbakk*Storemyr, P. (2015): Nidarosdomens grunnfjell. En reise i steinbryternes fotspor fra Det gamle Egypt til Europas nordligste katedral. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders Forlag, Trondheim, 412 s. [The quarries of Nidaros: A journey in stone from Ancient Egypt to Europe’s northernmost medieval cathedral] Kjøp boken her. Utdrag på min academia.edu-side. Mer info og flere omtaler på bloggen min.

*Harrell, J. A. and Storemyr, P. (2015) [2013]: Limestone and sandstone quarrying in Ancient Egypt: tools, methods and analogues. Marmora – an international journal for archaeology, history and archaeometry of marbles and stones, 9, 19-43. More info in this blog post, view at my academia.edu page

Storemyr, P. (2015): Steinhoggerne – hvem var de? En reise i tid og rom. Foredrag, Hyllestadseminaret, 25-26 april 2015. Foredraget kan du lese her. [The stone carvers – who were they? A travel in time and space]

Storemyr, P. (2015): Geologi og kulturminner – bevaring av gamle steinbrudd. Foredrag, NGU-dagen, 5-6 februar 2015. Foredraget kan du lese her. [Geology and cultural heritage – conservation of old quarry landscapes]

*Storemyr, P. (2014): Lokal marmor som byggestein i Gildeskål middelalderkirke. In: Stige, M. & Ekroll, Ø. (eds.), Gildeskål gamle kirke: marmorkirka ved nordvegen, Bergen: Fagbokforlaget, 127-150. [Local marble as building stone in Gildeskål medieval church, Norway] Download PDF. View at my academia.edu site.

Heldal, T. & Storemyr, P. (2014): Fire on the Rocks: Heat as an Agent in Ancient Egyptian Hard Stone Quarrying. In: G. Lollino et al. (eds.), Engineering Geology for Society and Territory – Volume 5, 291-295, Springer International Publishing Switzerland,
DOI: 10.1007/978-3-319-09048-1_56. PDF at Academia.edu

*Storemyr, P. (2014): A prehistoric grinding stone quarry in the Egyptian Sahara. In: Selsing, L. (ed.), Seen through a millstone. AmS-Skrifter 24 (Stavanger: Museum of Archaeology, University of Stavanger), 67-82. PDF at Academia.edu. More info about the volume here.

Storemyr, P. (2013): Burning rock: Fire setting at the Stone Age Melsvik chert quarries. Past Horizons. Web-article

Storemyr, P. & Harrell, J. (2013): The Ancient Stone Quarry Landscapes of Egypt: Proposal for a New Serial World Heritage Site. In Ghabbour, S. (ed.), Proceedings of the twin workshops on harmonization of African World Heritage Tentative Lists, 16-18 March and 29-30 May 2010. Organized by the Egyptian UNESCO Commission for Education, Science and Culture, in Collaboration with the African World Heritage Fund, South Africa, 281-329. View at academia.edu

The Roman

*Storemyr, P., Bloxam, E., Heldal, T. & Kelany, A. (2013): Ancient desert and quarry roads on the west bank of the Nile in the First Cataract region. In: Förster, F. & Riemer, H. (eds.), Desert Road Archaeology in Ancient Egypt and Beyond. Africa Praehistorica 27 (Cologne: Heinrich-Barth-Institut), 399-424. PDF at academia.edu. More info: Leaflet for the book

*Storemyr, P., Bloxam, E., Heldal, T. & Kelany, A. (2013): The Aswan West Bank Ancient Quarry Landscape. Stone Procurement, Hunting, Desert Travel and Rock-Art from the Palaeolithic to the Roman Period. In: Raue, D., Seidlmayer, S. & Speiser, P. (eds.): The First Cataract of the Nile. One Region – Diverse Perspectives. Sonderschriften des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (SDAIK), 36, 221-296. More info at the website of the German Archaeological Institute in Cairo

Huyge, D. & Storemyr, P. (2013): Unique Geometric Rock Art at el-Hosh. Ancient Egypt Magazine, 13, 6, 24-30. PDF at Dirk Huyge’s academia.edu site

Storemyr, P. (2012): De middelalderske steinbruddene i Trøndelag i et jernalderperspektiv. Presentation at: NFR-prosjekt ”Forskning i fellesskap” – Utmarksnettverket. Workshop på Det norske institutt i Roma 3.-4. desember 2012 [The medieval quarries in Central Norway in an Iron Age perspective]

Storemyr, P., with the aid of Kelany, A. & Huyge, D. (2012): Emergency in Wadi Abu Subeira, Egypt : Palaeolithic rock art on the verge of destruction. Cahiers Caribéens d’Egyptologie, 16, 139-143. Link to contents of the volume. This paper is entirely based on the following blogpost of mine: Wadi Abu Subeira, Egypt: Palaeolithic rock art on the verge of destruction

Huyge, D. & Storemyr, P. (2012): A ‘masterpiece’ of Epipalaeolithic geometric rock art
from el-Hosh, Upper Egypt. Sahara, 24, 127-132. PDF at Dirk Huyge’s academia.edu siteLink to contents of the volume

Storemyr, P. (2011): A prehistoric grinding stone quarry in the Egyptian Sahara. Presentation at: Seen through a millstone: Geology and archaeology of quarries and mills. International conference, Bryggens Museum, Bergen, 19-21 October 2011. Programme/abstracts (PDF)

Storemyr, P. (2011): The ancient stone-built game traps at Gharb Aswan and beyond, Lower Nubia and Upper Egypt. Sahara, 23, 15-28. PDF. With kind permission from Sahara

Storemyr, P. & Heldal, T. (2011): Egypts gamle steinbrudd i faresonen. Spor, 26, 51, 34-37. [Egypt’s old quarries at risk] PDF (av hele nummeret)

Storemyr, P. & Heldal, T. (2011): QuarryScapes: Egypts gamle steinbruddslandskap. Norsk Egyptologisk Selskap Bulletin 2, vår 2011, 6-11. [QuarrysScapes: Egypt’s old quarry landscapes] Read online

Storemyr, P. (2010): Attempts at Relative Dating of the Geometric Rock Art by the First Nile Cataract. Presentation at: The Signs of Which Times? Chronological and Palaeoenvironmental Issues in the Rock Art of Northern Africa, International conference, Royal Academy for Overseas Sciences, Brussels, 3-5 June 2010. Download book of abstracts (PDF)

Storemyr, P. (2010): Fra “Luftangrep” til klimaendring: Forvitring på Nidarosdomen i historisk og politisk kontekst. In: Bjørlykke, K., Ekroll, Ø. & Syrstad Gran, B. (eds.): Nidarosdomen – ny forskning på gammel kirke. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag, 164-191. [From  air pollution to climate change: Weathering at Nidaros cathedral in a historical and political perspective] Download PDF (3,7 MB)

Storemyr, P., Lundberg, N. Østerås, B. & Heldal, T. (2010): Arkeologien til Nidarosdomens middelaldersteinbrudd. In: Bjørlykke, K., Ekroll, Ø. & Syrstad Gran, B. (eds.): Nidarosdomen – ny forskning på gammel kirke. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag, 238-267. [The archaeology of Nidaros cathedral’s medieval quarries] Download PDF (2,8 MB)

*Storemyr, P., Bloxam, E., Heldal, T. & Kelany, A. (2010): Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in Egypt. In: Brewer-LaPorta, M., Burke, A. & Field, D. (eds.): Prehistoric Mines and Quarries: A Transatlantic Perspective. Oxford: Oxbow Books, 38-56. Further information

Shaw, I., Bloxam, E., Heldal, T. & Storemyr, P. (2010): Quarrying and landscape at Gebel el-Asr in the Old and Middle Kingdoms. In: Raffaele, F., Incordino, I. & Nuzzollo, M. (eds): Proceedings of the First Neapolitan Congress of Egyptology. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, Naples, 200-218. View online at academia.edu

*Storemyr, P. (2009): Whatever Else Happened to the Ancient Egyptian Quarries? An Essay on Their Destiny in Modern Times. In: Abu-Jaber, N., Bloxam, E., Degryse, P. & Heldal, T. (eds.): QuarryScapes. Ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean, Geological Survey of Norway Special Publication 12, 105-124. Download PDF (4,1 MB)

Storemyr, P. (2009): A Prehistoric Geometric Rock Art Landscape by the First Nile Cataract. Archéo-Nil, 19, 121-150. PDF (2 MB)

Storemyr, P. & Bläuer, C. (2009): Knocking off fragments of damaged stone as a preventive measure? The case of rusticated masonry at the Dreilinden estate in Lucerne. Preventive conservation. Practice in the field of built heritage. Tagung, Schweizerischer Verband für Konservierung und Restaurierung, SKR/SCR, Fribourg, 3–4 September. Download poster as PDF (3,5 MB)

*Storemyr, P. & Heldal, T. (2009): Ancient Stone Quarries: Vulnerable Archaeological Sites Threatened by Modern Development. In: Maniatis, Y. (ed.): ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity. Thassos 15-20 September 2003, Bulletin de Correspondance Hellénique supplement, 51, 257-271. PDF

*Storemyr, P., Heldal, T., Bloxam, E. & Harrell, J.A. (2009): New Evidence of Small-Scale Roman Basalt Quarrying in Egypt: Widan el-Faras in the Northern Faiyum Desert and Tilal Sawda by El-Minya. In: Maniatis, Y. (ed.): ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Thassos 15-20 September 2003, Bulletin de Correspondance Hellénique supplement, 51, 243-256. PDF

*Bloxam, E., Storemyr, P. & Heldal, T. (2009): Hard stone quarrying in the Egyptian Old Kingdom (3rd millennium BC): Rethinking the social organisation. In: Maniatis, Y. (ed.): ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Thassos 15-20 September 2003, Bulletin de Correspondance Hellénique supplement, 51, 187-201. PDF

*Degryse, P., Bloxam, E., Heldal, T., Storemyr, P. & Waelkens, M. (2009): Conservation of Ancient Quarry Landscapes. A Survey of the Area of Sagalassos (SW Turkey). In: Jockey, P. (ed.): Marbres et autres roches de la Méditerranée antique: études interdisciplinaires. Paris: Maison méditerranéenne des sciences de l’homme/Maisonneuve & Larose,189-202. PDF

*Harrell, J.A. & Storemyr, P. (2009): Ancient Egyptian Quarries – An Illustrated Overview. In: Abu-Jaber, N., Bloxam, E., Degryse, P. & Heldal, T. (eds.): QuarryScapes. Ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean, Geological Survey of Norway Special Publication 12, 7-50. Download PDF (7,6 MB)

*Heldal, T., Storemyr, P., Bloxam, E., Shaw, I., Lee, R. & Salem, A., (2009): GPS and GIS Methodology in the Mapping of Chephren’s Quarry, Upper Egypt: A Significant Tool for Documentation and Interpretation of the Site. In: Maniatis, Y. (ed.): ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Thassos 15-20 September 2003, Bulletin de Correspondance Hellénique supplement, 51, 227-241. PDF

*Heldal, T. Bloxam, E., Degryse, P., Storemyr, P & Kelany, A. (2009): Gypsum quarries in the northern Faiyum quarry landscape, Egypt: a geo-archaeological case study. In: Abu-Jaber, N., Bloxam, E., Degryse, P. & Heldal, T. (eds.): QuarryScapes. Ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean, Geological Survey of Norway Special Publication 12, 51-66. Download PDF (1,6 MB)

Storemyr, P. (2008): Organisation of soapstone vessel production as reflected in Egyptian and Norwegian quarry landscapes. Table ronde sur les récipients en pierre ollaire dans l’Antiquité. 19-20 September, Musée de la pierre ollaire à Champsec, Bagnes, Valais, CH. Download poster as PDF (1,3 MB)

Storemyr, P. (2008): Prehistoric geometric rock art at Gharb Aswan, Upper Egypt. Sahara, 19, 61-76. PDF (1,4 MB)

Storemyr, P., Kelany, A., Negm, M. A., Tohami, A. (2008). More “Lascaux along the Nile”? Possible Late Palaeolithic rock art in Wadi Abu Subeira, Upper Egypt. Sahara, 19, 155-158. PDF (0,5 MB)

Degryse, P., Heldal, T., Bloxam, E., Storemyr, P., Waelkens, M & Muchez, Ph. (2008): The Sagalassos quarry landscape: bringing quarries in context. In: Degryse, P. & Waelkens, M (eds.): Sagalassos VI. Geo and bio-archaeology at Sagalassos and in its territory, Leuven: Leuven University Press, 261-290. Further information

Storemyr, P. (2007): Ägyptische Steinbrüche und ihre Bedeutung zu Zeiten der Römer. Public Lecture, Begleitprogramm zur Sonderausstellung “Wege des Steines“, Vindonissa Museum, Brugg, Switzerland, 28 Januar. [Ancient Egyptian Quarries and their significance in the Roman Period]. Download presentation as PDF (14,6 MB)

*Storemyr, P., Degryse, P. & King, J.F. (2007): A black Tournai “marble” tombslab from Belgium imported to Trondheim (Norway) in the 12th century: Provenance determination based on geological, stylistic and historical evidence. Materials Characterization, 58, 1104-1118. Abstract and further information

*Heldal, T., Bloxam, E. & Storemyr, P. (2007): Unravelling ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean: the QuarryScapes project. In: Ooghe, B. & Verhoven, G. (eds.): Broadening Horizons: Multidisciplinary Approaches to Landscape Study, Cambridge Scholars Publishing, 90-112. Further information

Storemyr, P. (2006): Reflections on Conservation and Promotion of Ancient Quarries and Quarry Landscapes. In Degryse, P. (ed.): Extended abstract collection: Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean, QuarryScapes First Symposium, 15-17 October 2006, Antalya, 31-35. Download PDF (6,2 MB)

Heldal, T., Jansen, Ø.J. & Storemyr, P. (2006): Stein og steinbrudd i Norge: en gjennomgang. In: Østensen, P.Ø. (ed.) : Kulturvern ved bergverk 2006 – rapport fra et nasjonalt seminar i Egersund og Sokndal, Norsk Bergverksmuseum Skriftserie, 34, 5-20. [Stone and ancient quarries in Norway – a review]

*Storemyr, P., Degryse, P. & King, J.F. (2005): A black Tournai “marble” tombslab from Belgium imported to Trondheim (Norway) in the 12th century: Provenance determination based on geological, stylistic and historical evidence. Proceeding, 10th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, 22-25 June 2005, University of Paisley, Scotland (on CD-ROM, 22 p.). Download PDF (1,3 MB)

Storemyr, P. (2005): Gravplate av sort belgisk marmor i Nidarosdomen. Spor, 20, 2, 33-35. [Black Tournai marble tombslab in Nidaros Cathedral, Norway]

Storemyr, P. & Wolf, S. (2005): GIS in der Untersuchung und Pflege von historischen Bauten. Expert-Center für Denkmalpflege, Jahresbericht 2005, Zürich, 26-30. [GIS for investigation and conservation of historic buildings]. Download PDF (0,5 MB)

Bloxam, E. & Storemyr, P. (2005): Recent Investigations in the ancient quarries of Gebel Gulab and Gebel Tingar, Aswan. Egyptian Archaeology, The Bulletin of The Egypt Exploration Society, 26, 37-40

*Heldal, T., Bloxam, E., Storemyr, P. & Kelany, A. (2005): The Geology and Archaeology of the Ancient Silicified Sandstone Quarries at Gebel Gulab and Gebel Tingar, Aswan, Egypt. Marmora. International Journal for Archaeology, History and Archaeometry of Marbles and Stones, 1, 11-35. Download PDF (0,5 MB)

*Storemyr, P. (2004): Weathering of soapstone in a historical perspective. Materials Characterization, 53, 2-4, 191-207. Abstract and further information

Storemyr, P. (2004): Klimawandel: Wird es den historischen Bauten in Zukunft schlechter gehen? – Beispiele aus dem Alltag des Expert-Centers. Expert-Center für Denkmalpflege, Jahresbericht 2004, Zürich, 28-31. [Climate change: Will damage at monuments increase in the future?]. Download PDF (447 KB)

Storemyr, P. (2003): Stein til kvader og dekor i Trøndelags middelalderkirker. Geologi, europeisk innflytelse og tradisjoner. In: Imsen, S. (ed.): Ecclesia Nidrosensis. Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 445-463 (with English abstract). [Stone for ashlar and decoration at Central Norwegian medieval churches: Geology, European influence and traditions] Further information. View online review

Storemyr, P. (2003): Überlegungen zur Erhaltung von Statuen aus Carrara-Marmor am Beispiel des Kunstmuseums Bern. Bildhauer-Kolloquium am 20./21. November 2003 in Basel. Baudepartement des Kantons Basel-Stadt/Stadtgärtnerei und Friedhöfe [Considerations on conservation of Carrara marble sculpture]. Download presentation as PDF (8,1 MB)

*Storemyr, P. (2003): Weathering of Soapstone in a Historical Perspective. In: Broekmans, M.A.T.M, Jensen, V. & Brattli, B. (eds.): Proceedings, 9th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, 9-12 September, Trondheim, Norway (on CD-ROM, 21 p.). Download PDF (3,8 MB)

Storemyr, P. (2003): Monitoring von Monumenten und archäologischen Stätten. Expert-Center für Denkmalpflege, Jahresbericht 2003, Zürich, 28-31. [Monitoring of monuments and archaeological sites]. Download PDF (0,6 MB)

Storemyr, P., Heldal, T. Bloxam, E. & Harrell, J.A. (2003): New evidence of Roman quarrying from the El-Minya basalt flow, Tilal Sawda, Middle Egypt. 7th international conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA), Thassos, Greece, 15-20 September. Download poster as PDF (8,4 MB)

Storemyr, P. (2002): Schäden erzählen Geschichte. Interpretation von Verwitterungsphänomenen im historischen Kontext des Denkmals. Zeugen für die ZukunftConference, 29‑30 August in Baden. Weiterbildung in den Fachbereichen Archäologie, Denkmalpflege, Konservierung und Technologie, ICOMOS Schweiz. [Damages tell history. Interpretation of weathering phenomena in the historical context of monuments]. Download presentation as PDF (1,5 MB)

Storemyr, P. (2002): Klimsenhornkapelle, Pilatus. Expert-Center für Denkmalpflege, Jahresbericht 2002, Zürich, 40-42. [Klimsenhornkapelle at Pilatus, Lucerne]. Download PDF (331 KB)

*Storemyr, P. & Heldal, T. (2002): Soapstone Production through Norwegian History: Geology, Properties, Quarrying and Use. In: Herrmann, J., Herz, N. & Newman, R. (eds.): ASMOSIA 5, Interdisciplinary Studies on Ancient Stone – Proceedings of the Fifth International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Museum of Fine Arts, Boston, June 11-15, 1998. London: Archetype Publications, 359-369. PDF (2,6 MB)

Storemyr, P., Bloxam, E., Heldal, T. & Salem, A. (2002): Survey at Chephren’s Quarry, Gebel el-Asr, Lower Nubia 2002. Sudan and Nubia, The Sudan Archaeological Research Society, Bulletin, 6, 25-29

*Storemyr, P., Berg, A. & Heldal, T. (2002): Problems in reopening medieval stone quarries: A study of Norwegian failures. In: Lazzarini, L. (ed.): ASMOSIA 6, Interdisciplinary Studies on Ancient Stone – Proceedings of the Sixth International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Venice, June 15-18, 2000, Padova: Bottega d’Erasmo, 63-72. PDF (3,3 MB)

Bionda, D. & Storemyr, P. (2002): Modelling the behaviour of salt mixtures in walls: a case study from the Tenaille von Fersen building, Suomenlinna, Finland. In: von Konow, T. (ed.): The Study of Salt Deterioration Mechanisms. Decay of Brick Walls Influenced by Interior Climate Changes. European Heritage Laboratories – Raphaël 1999. Helsinki: The Governing Body of Suomenlinna, 95-101. PDF

*Bloxam, E. & Storemyr, P. (2002): Old Kingdom Basalt Quarrying Activities at Widan El-Faras, Northern Faiyum Desert. Journal of Egyptian Archaeology, 88, 23-36. Further information

Storemyr, P. (2001): Gammel klebersteinsindustri i Alpene. Spor, 16, 1, 44-47. [Ancient soapstone production in the Italian and Swiss Alps] Download PDF (7,58 MB)

Storemyr, P. (2001) Restaurering av koret i Stavanger domkirke. De ytre fasadene 1997-1999. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, årbok, 63-74. [Restoration of Stavanger Cathedral Choir 1997-99] Download PDF (2,9 MB)

Storemyr, P. (2001): In der Geschichte liegen die Antworten, Abschiedskolloquium für Dr. Andreas Arnold, ETH Zürich, 19 October. [History gives the answers]. Download presentation as PDF (23 KB)

Ekroll, Ø. & Storemyr, P. (2001): El coro de la Catedral de Nidaros, Noruega: 750 años de problemas estructurales. In : Lasagabaster, J. I. (ed.): Primer Congreso Europeo de Restauración de Catedrales Góticas, Vitora-Gasteiz, Spain, 20-23 May 1998, 513-518. [The Nidaros Cathedral Choir, Norway: 750 Years of Structural Problems]

Storemyr, P. (2001): Jesuitenkirche Luzern – Pflegekonzept für die Nordfassade. Expert-Center für Denkmalpflege, Jahresbericht 2001, Zürich, 29-31. [Jesuitenkirche, Lucerne – conservation concept fort the north façade]. Download PDF (0,8 MB)

Storemyr, P. (2000): Nidarosdomen – et speilbilde av Norges berggrunn. In: Carstens, H. (ed.)…bygger i berge. En beretning om norsk bergverksdrift. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 44-45. [Nidaros cathedral: A mirror of Norwegian geology]

Heldal, T. & Storemyr, P. (2000): Romerske steinbrudd i den egyptiske ørkenen. Geo, 6, 36-42. [Roman quarries in the Egyptian desert]

Heldal, T. & Storemyr, P (2000): Rock properties and wedging: Some ancient and modern examples. ASMOSIA VI – Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity. VIth International Conference, University of Venice, 15-18 June. Download poster as PDF (2,8 MB)

Storemyr, P. (1999): Gamle steinbrudd i den egyptiske ørkenen. Spor, 14, 2, 16-19. [Ancient stone quarries in the Egyptian desert] Download PDF (8,34 MB)

Storemyr, P. & Lunde, Ø. (1998): 130 Jahre Dombauhütte Nidaros: Restaurierung gestern, heute und morgen.: Internationale Tagung der Dombau-, Münsterbau- und Hüttenmeister, Dombauhütte Köln 13-16 October. [130 Years of Restoration at Nidaros Cathedral]. Download presentation as PDF (3,6 MB)

Storemyr, P. (1997): De middelalderske steinbruddene ved Øysanden, Spor, 12, 1, 24-26. [The medieval quarries at Øysanden near Trondheim] Download PDF (8,43 MB)

Storemyr, P. (1997): The Stones of Nidaros. An Applied Weathering Study of Europe’s Northernmost Medieval Cathedral. Ph.d-thesis, no. 1997:92, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. Download PDF (19,1 MB).
Download entertaining review as PDF (56 KB)
See brief review at NTNU’s website

Storemyr, P. (1996): A study on the weathering of Norwegian greenschist. 8th Int. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Proceedings, Berlin, 185-200. Download PDF (8,98 MB)

Storemyr, P. (1995): Forvitring og bevaring av kulturminner i stein. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, årbok, 109-138. [Weathering and conservation of stone monuments]

*Holt, R., Skjærstein, A. & Storemyr, P. (1993): Acoustic anisotropy of deteriorated soapstone from the Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. Canadian Journal of Exploration Geophysics, 29, 1, 266-275

Storemyr, P. (1993): Grafisk dokumentasjon i steinkonservering. Teknisk bygningsvern, Proceedings, Norwegian Research Council, Oslo, 54-96. [Graphic documentation in stone conservation]

Alnæs, L. & Storemyr, P. (1992): An introduction to the diagnosis for integrated conservation of the Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. Arkeologiske Skrifter fra Historisk Museum, University of Bergen, 67-77

Storemyr, P., Alnæs, L., Henriksen, J., Anda, O. og Waldum, A. (1992): Diagnosis for integrated conservation of the Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. In: Rodrigues, J.D. et. al. (eds.): 7th int. congr. on deterioration and conservation of stone, Proceedings, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 3, 1489-1498