Reports

Here’s a list of selected reports, written for clients in the course of  consultancy and research with various institutions over the years. Some reports are available as PDF or for viewing online, others may be available by contacting me at per.storemyr@hotmail.com. Translation of some report titles within square brackets. Scroll down for information on courses kept.

Storemyr, P. (2023): Forvitring og bevaring av bergkunst i Gjerpensdalen, Skien. Rapport for Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Fabrica kulturminnetjenester as, 46 s. PDF (15 MB)

Storemyr, P. (2022): Vurdering av 10 bergkunst- og mulige skålgrop­felter i Viken fylke. Med innføring i tafoni-forvitring. Rapport fra befaring 30.8.-1.9.2021, for Viken fylkeskommune. Fabrica kulturminnetjenester as, 63 s.

Storemyr, P. (2022): Sørbø kirke. Notat om oppvarmingshistorie, skader som følge av oppvarming og nåværende inneklima (2021-2022). Rapport for Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd. Fabrica kulturminnetjenester as, 8 s.

Storemyr, P. (2022): Tradisjonelt vedbrent Mosterkalk. Teknisk beskrivelse av produksjonsprosess fra råstoff til ferdig pakket stykkalk. Karakterisering av marmor, brent kalk, prøvemørtler og fargevariasjon. Med produktdatablad, sikkerhetsdatablad og vurdering av CO2-utslipp. Rapport for Moster Amfi AS og Steinsland kalkproduksjon. Fabrica kulturminnetjenester as, 39 s.

Storemyr, P. (2022): Geologi, forvitring og skjøtsel på bergkunstlokalitetene ved Skavberg (Tromsø kommune) og Tennes (Balsfjord kommune). Befaringsrapport for UiT Norges arktiske universitetsmuseum. Fabrica kulturminnetjenester as, 33 s.

Storemyr, P. (2022): Analyse av historisk steinreparasjonsmateriale (mastik) fra Nidarosdomen og Erkebispegården. Rapport for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Fabrica kulturminnetjenester as, med analysebistand fra Calin Steindal, SciCult-KHM, UiO, 47 s.

Storemyr, P., Berner, T. & Granmo, T. (2022): Befaring Moster gamle kirke 8-9.6.2022.
Observasjoner, prøvefelter, foreløpige analyser og forslag til fremgangsmåte for videre arbeider. Rapport for Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU). Fabrica kulturminnetjenester as, 29 s.

Storemyr, P. (2022): Sørbø og Hesby middelalderkirker, Stavanger kommune: Vurdering av prøvefelter og anbefalinger om bruk av kalk til restaurering. Rapport for Riksantikvaren og Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd. Fabrica kulturminnetjenester as, 20 s.

Storemyr, P. (2022): Ove Bjelkes klebersteinsportal på Austråttborgen (1656): En historie om forvitring og vekst av lav. Rapport for Statsbygg. Fabrica kulturminnetjenester as, 45 s.

Storemyr, P. (2021): Analyserapport. Tingvoll kirke. Kvalitative saltanalyser. Rapport for Riksantikvaren, Fabrica kulturminnetjenester as, 27 s.

Storemyr, P. & Stige, M. (2021): Etablering og oppfølging av prøvefelter for ulike kalktyper på Sørbø og Hesby middelalderkirker (august-desember 2021). Rapport for Riksantikvaren og Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd. Fabrica kulturminnetjenester as, 35 s.

Stige, M., Storemyr, P., Røhme, V. & Borhaven, C. (2021): Hesby kirke. Tilstandsanalyse. Rapport for Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd. Fabrica kulturminnetjenester as, 122 s.

Storemyr, P., Stige, M., Røhme, V. & Borhaven, C. (2021): Sørbø kirke. Tilstandsanalyse. Rapport for Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd. Fabrica kulturminnetjenester as, 132 s.

Storemyr, P., Stige, M., Røhme, V. & Borhaven, C. (2021): Talgje kirke. Tilstandsanalyse. Rapport for Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd. Fabrica kulturminnetjenester as, 101 s.

Storemyr, P. (2021): Forvitring av bergkunsten i Østfold: Observasjoner, vurderinger og forslag til videre undersøkelser. Notat fra studietur 26-28 oktober 2020. Rapport, for Riksantikvaren og Viken fylkeskommune, Fabrica kulturminnetjenester as, 80 s.

Rüttimann Storemyr, F. og Storemyr, P. (red.)(2021): Søknad om opptak av Fjordkysten regional- og geopark i nettverket Norske Geoparker. Utarbeidet av Archaeology & Conservation Services på oppdrag fra Fjordkysten regional og geopark, 66 s. Med bidrag fra Fossen, H., Heldal, T., Mongstad, H., Henderson, I., Dybwad, T., Larsen, T., Losnegård, G., Akse L. og Steinsund. H.

Storemyr, P. (2020): En studie i saltforvitring når klimaet forandrer seg: Albanustårnet på Selja kloster 2016-2020. Rapport, for Stad kommune/Riksantikvaren, Fabrica kulturminnetjenester as, Oslo, 93 s. Download PDF. [Salt weathering in times of climate change: A case study at Selja medieval monastery, Norway]

Storemyr, P. (2020): Hellemaleriene i Espedalen: Vurdering av bergets historie, stabilitet og tynne hinner/skorper. Rapport, for Innlandet fylkeskommune, Fabrica kulturminnetjenester as, 45 s. [Rock art in Espedalen: History, stability and weathering]

Stige, M. & Storemyr, P. (2020): Forurensning og kulturminner. Et problemnotat. Rapport, for Riksantikvaren, Fabrica kulturminnetjenester as, 31 s. Download PDF. [Pollution and cultural heritage]

Storemyr, P. (2019): Selja kloster: Hvor kom middelalderens kalkmørtel fra? Rapport, for Riksantikvaren, Fabrica kulturminnetjenester as, 19 s. Download PDF [Selja monastery, Western Norway: From where was burnt lime for lime mortar procured in the Middle Ages?]

Storemyr, P. (2019): Bergkunsten i Ausevik og Vingen: Om strukturgeologi, forvitring og konservering – og forslag til programmer for overvåkning. Rapport, for Universitetet i Bergen, Fabrica kulturminnetjenester as, 31 s. [Rock art at Ausevik and Vingen, Norway: On Structural geology, weathering and conservation]

Storemyr, P. (2019): Hellemalerier i Espedalen: Vurdering av geologi, forvitring og risiko. Rapport, for Oppland fylkeskommune, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad, 21 s. [Rock art in Espedalen: Geology, weathering and risk assessment]

Storemyr, P. (2018): Selja kloster og helgenanlegg: Inneklima og forvitring i tårnet. Overvåkning fase 2, rapport 1. Rapport, for Selje kommune/Riksantikvaren, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad, 23 s. Download PDF [Selja medieval monastery: Indoor climate and weathering]

Storemyr, P. (2018): Rosenkrantztårnet i Bergen: Tilstand og konservering av vindusbuer og skulpturer – testforsøk. Rapport, for Statsbygg/Forsvarsbygg, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad, 23 s. [The Rosenkrantz Tower in Bergen: Condition and conservation of decorations in soapstone]

Bjelland, T. & Jónsdóttir, S. (red.) (2018), med bidrag fra: Bjelland, T., Rohmer Bonas, A., Egenberg, I. M., Gebermariam, K., Idland, B., Jónsdóttir, S., Meeks, A., Murphy, G., Oschmann, C., Schjelderup, P., Storemyr. P. & Ytterdal, A.: Dokumentasjon av sørtårnet, Stavanger domkirke. Historiske undersøkelser, kartlegging og forslag til restaureringstiltak. Rapport, Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, 153 s. + vedlegg. [Documentation of the South Tower, Stavanger Cathedral. Historic investigations, mapping and proposal for conservation]

Storemyr, P. (2018): Wadi el-Hudi, Aswan, Egypt: Geoarchaeology of Site 9 and environs. Amethyst mining in the Middle Kingdom. Field Report, Season November 2016, for the Wadi el-Hudi Expedition/California State University San Bernardino, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad, 40 p.

Heldal, T. og Storemyr, P. (2018): Forvaltning av historiske steinbrudd: Innspill til nasjonal strategi. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 4, 44 s. PDF at kvernsteinsparken.no [Management of historic quarries – contribution to a national strategy]

Storemyr, P. (2018): Tusen år med brytning av kleberstein tok nettopp slutt. En historie om mekanisering og globalisering. Og om å gjenoppdage gammelt håndverk. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 2, 33 s. PDF at kvernsteinsparken.no [Soapstone quarrying in Norway just ended – a story of mechanisation and globalisation]

Storemyr, P. (2018): Kvernsteinsbruddene i Hyllestad. Kartlegging for Askeladden. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 1, 60 s. PDF at kvernsteinsparken.no [The millstone quarries in Hyllestad. Mapping for the national heritage database]

Storemyr, P. (2017): Selja kloster og helgenanlegg: Inneklima og forvitring i tårnet. Rapport for Riksantikvaren og Selje kommune, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad, 28 s. [Selja medieval monastery: Indoor climate and weathering in the tower]. Download PDF at Riksantikvarens Vitenarkiv.

Stavsøien, E., Sinnerund, E. V. & Storemyr, P. (2016): Rapport fra befaring tårnet, Domkirken i Bergen. Tilstandsvurdering, anbefalinger og forslag til tiltak. Rapport (for Akasia, Bergen), Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim, 40 s. [Report on weathering at Bergen Cathedral]

Storemyr, P. & Meyer, R. (2016): Mjøskastellet og Valdisholm: Vurdering av stein og steinbrudd. NIKU Oppdragsrapport 81/2016 (for Riksantikvaren), Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo, 31 s. [The medieval ruins of Mjøskastellet and Valdisholm: Evaluation of stone and quarries]

Storemyr, P. & Meeks, A. (2016): Klebersteinskulpturene på Rosenkrantztårnet i Bergen: tilstand og anbefalte tiltak. Oppdragsrapport 2016/8 (for Statsbygg/Forsvarsbygg), Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern, 107 s. [Soapstone sculptures at the Rosenkrantz tower in Bergen: condition and recommended measures]

Storemyr, P. (2015): Steinbruddslandskapene ved middelalderens klostre på Selja, Hovedøya og Rein. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad (NO); for the Directorate for Cultural Heritage, Norway, 135 p. [The stone quarry landscapes by the medieval monasteries at Selja, Hovedøya and Rein in Norway]. Downlaod PDF at Riksantikvarens Vitenarkiv

Storemyr, P. (2015): Et mulig kvartsbrudd fra steinalderen på Kvastad i Aust-Agder. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad (NO); for the Museum of Cultural History, University of Oslo, 16 p. [A possible Mesolithic quartz quarry at Kvastad in South-Norway]

Storemyr, P. (2015): Inneklima i Stavanger domkirke 2014 – dåpssakristiet, søndre kortårn. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad (NO); for Stavanger municipality, 6 p. [Indoor climate in Stavanger Cathedral]

Storemyr, P. (2014): Forvitring av stein i Dalhaugen klebersteins-forekomst, Nordland – feltundersøkelse. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Hyllestad (NO); for The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, 18 p. [Rock weathering in the Dalhaugen soapstone deposit, Nordland county, Norway. Field observations]

Storemyr, P. (2014): Chert Extraction in the Stone Age Melsvik Quarries, Norway: Documentation of the 2013 Survey and Fire-Setting Experiments. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for Tromsø University Museum, 64 p.

Storemyr, P. (2013): Om berggrunn, forvitring og risikovurdering på bergkunstfeltet i Ytre Kåfjord, Finnmark. Report/working paper Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for World Heritage Rock Art Centre / Alta Museum, 38 p. [On geology, weathering and risk assessment at the rock art site Ytre Kåfjord, Finnmark]

Storemyr, P. & Völkle, P. (2013): Historische Entwicklung des Spiegel-Steinbruchs am Gurten in Bern. Mit Kommentaren zu den alten Steinbrüchen in Ostermundigen und Wabern. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for Berner Münster-Stiftung, 87 p. (Preliminary version) [Historical development of key quarries used for the building of Berne Cathedral]

Storemyr, P. (2012): Stein og steinbrudd på Reinskloster – en foreløpig vurdering. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for Bakken & Magnussen AS, 40 p. [Stone and stone quarries at the medieval Rein Abbey, Mid-Norway]

Storemyr, P. (2011): Gamle steinbrudd i Trondheim kommune: Kulturminner og kilder til stein for restaurering. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for Bakken & Magnussen AS, 5 p. [Old stone quarries in Trondheim: Cultural heritage sites and sources for restoration stone]

Storemyr, P. (2011): Forslag til konserveringsplan for Steinvikholm borgruin 2012-2016. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for Bakken and Magnussen AS, 35 p. [Conservation plan for Steinvikholm castle ruin]

Storemyr, P. (2011): Bardal III – Utfellinger på bergkunst. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for the Norwegian University of Science and Technology, University Museum , 6 p. [Surface deposits at the rock art location Bardal III]

Storemyr, P. (2011): Forvitring av kalkhvitting på Austråtts utvendige fasader. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Brugg (CH); for Bakken & Magnussen AS, 11 p. [Weathering of lime wash at Austrått castle, Norway]

Storemyr, P. (2010): Klosterruinene på Selja – steinbrudd, forvitring og dokumentasjon. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Zurich (CH); for Bakken & Magnussen AS, 46 p. [The Medieval Abbey at Selja – quarries, weathering and documentation]. Download PDF (13,5 MB)

Storemyr, P. (2010): Weathering and risk analysis of mural paintings in the Regalia room, Archbishop’s Palace, Trondheim. Report, Per Storemyr Archaeology & Conservation Services, Zurich (CH); for The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, 41 p.

Storemyr, P. (2010): NO-Trondheim, Archbishop’s Palace Museum. Salt deposits in the Mint. Report R.0135.02, Conservation Science Consulting Sàrl, Fribourg (CH), 58 p.

Storemyr, P. (2010): NO-Trondheim, Archbishop’s Palace. Indoor climate and weathering in the Regalia room 2005-2009. Report R.0135.01, Conservation Science Consulting Sàrl, Fribourg (CH), 10 p.

Rousset, B. & Storemyr, P. (2009): NE-Neuchatel, Collegiale. Cartographie Petrograpique des façades exterieures – 1ere etape. Report R.0107.01, Conservation Science Consulting Sàrl, Fribourg (CH), 16 p. [Mapping of stone types at the exterior façades of the collegiate church in Neuchatel]

Storemyr, P. & Bläuer C. (2009): LU-Luzern, Dreilinden. Musikkonservatorium. Zustand, Gefährdung und Erhaltung. Report R.0091.01, Conservation Science Consulting Sàrl, Fribourg (CH), 122 p. [Condition, risk analysis and conservation concept at the Dreilinden estate in Lucerne]

Storemyr, P. (2009): BS – Basel, Münster. Innenklimamessungen 1/2008-9/2009 und die Klima- und Schadensentwicklung in der Krypta. Report R.0048.03, Conservation Science Consulting Sàrl, Fribourg (CH), 19 p. [Climate and damage development in the crypt of the minster in Basle]

Storemyr, P. & Bläuer C. (2008): SG – St. Gallen, Regierungsgebäude, Rundturm, Schadensentwicklung und Gefährdung. Report R.0059.01 Conservation Science Consulting Sàrl, Fribourg (CH), [Evolution of damages and risk assessment at the medieval Round Tower of the Government Building in St. Gallen, Switzerland].

Storemyr, P., Bloxam, E. & Heldal, T. (eds.) (2007): Risk assessment and monitoring of ancient Egyptian quarry landscapes. QuarryScapes report, Geological Survey of Norway, Trondheim, 207 p. Download PDF (12 MB)

Bloxam, E., Heldal, T. & Storemyr, P. (eds.) (2007): Characterisation of complex quarry landscapes: an example from the West Bank quarries, Aswan. QuarryScapes report, Geological Survey of Norway, Trondheim. 275 p. Download PDF (20 MB)

Degryse, P., Heldal, T., Bloxam, E., Storemyr, P., Waelkens, M., Trogh, E., Vanhaverbeke, H., Poblome, J. & Muchez, P. (2007): The Sagalassos quarry landscape: bringing quarries in contex. QuarryScapes report, EU FP6 INCO-MED, 015416, Geological Survey of Norway, Trondheim, 84 p. Download PDF (5 MB)

Storemyr, P. (2006): Zell (ZH), Reformierte Kirche: Langfristiger Überwachungs- und Pflegeplan für den Turmchor. Report no. 2006.005, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 14 p. [The Church of Zell, Canton Zürich: Long-term monitoring and maintenance plan]

Storemyr, P. (2006): Zell (ZH), Reformierte Kirche: Klimaüberwachung im Turmchor 2005. Report no. 2006.003, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 12 p. [The Church of Zell, Canton Zürich: Climate and damage monitoring 2005]

Storemyr, P., Wolf, S. & Küng, A. (2006): Schäden und Gefährdung der Museggmauer in Luzern. Band 1 und Band 2: Karten. Report no. 2006.022, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich. Vol. 1: 80 p., vol. 2: GIS-based maps  [Damages and risk assessment at the Lucerne City Wall (Museggmauer)]. Download vol. 1 as PDF (14,2 MB). Vol. 1 alternative download. Download vol. 2 as PDF (6,2 MB). View online GIS developed in the project

Storemyr, P. (2005): Regensdorf (ZH), Obere Kirche (Reginlikapelle): Klimaüberwachung, Schäden und Empfehlungen für die Erhaltung. Report no. 2004.047, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 21 p. [Regensdorf, Canton Zurich, The Upper Church: Climate monitoring, damages and recommendations]

Storemyr, P. (2004): The Medieval Vaulted Rooms in the Weight House, Archbishop’s Palace, Trondheim (N): Building History, Current Damages, Risks and Recommendations. Report no. 2004.069, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 46 p.

Storemyr, P. (2004): Archbishop’s Palace, Trondheim (N): Limewash, salt species and indoor climate in the “Lavett” house October 2002 – June 2004. Report no. 2004.040, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich. (With contributions from A. Küng and S. Ebersole).

Storemyr, P. (2004): Zell (ZH), Reformierte Kirche: Klima- und Schadensüberwachung im Turmchor Sommer 2002 – Frühling 2004. Bericht, No. 2002.046[2], Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 17 p. [The Church of Zell, Canton Zürich: Climate and damage monitoring summer 2002-spring 2004]

Storemyr, P., Küng. A. & Bionda, D. (2004): EU-Project DEMOTEC-A, Work package 2, Pilot GIS development Nemi: Monitoring and risk assessment of monuments and archaeological sites in the Nemi basin, Colli Albani, Italy. Vol. 1: Report (80 p.), vol. 2: Catalogue. Report no. 2004.039, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich. Download vol. 1 as PDF (4 MB)

Storemyr, P. (2003): Widan el-Faras Ancient Quarry Landscape, Northern Faiyum Desert, Egypt: Site Description, Historical Significance and Current Destruction. Report, No. 2003.062, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 22 p. (with contributions from Heldal, T., Bloxam, E. & Harrell, J.A.). Download PDF (2,6 MB)

Heldal, T. & Storemyr, P. (2003): Chephren’s Quarry, Upper Egypt: Archaeological registration and mapping of ancient quarry sites. Geological Survey of Norway, Report No. 2003.025, 43 p. Download PDF (0,6 MB)

Storemyr, P. & Pohl, W. (2003): Balzers (FL), Schloss Gutenberg: Untersuchung der Stützmauern: Mörtel, Schäden und Empfehlungen für die Restaurierung.Bericht, No. 2002.067, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 21 p. [The Castle of Gutenberg, Balzers, Liechtenstein: Investigation of retaining walls]

Storemyr, P. (2002): Nidarosdomen, Trondheim, Norge. Bygghytten og steinbryterhåndverket. Bericht, No. 2002.021, Expert-Center für Denkmalpflege, Zürich, 12 p. [Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. The Workshop and the Stone Quarrying Craft]

Storemyr, P. (2002): Tomb of Neferhotep (TT49) in Qurna/Luxor, Egypt. Determination of crystalline salts. Report No. 2002.050, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 10 p.

Storemyr, P. & Bläuer Böhm, C. (2002): Kunstmuseum, Bern, Fassadenplastik von Karl Alfred Lanz: Verwitterung und Erhaltungs­möglichkeiten der Statuen aus Carrara-Marmor. Bericht, No. 2002.036, Expert-Center für Denkmalpflege, Zürich, 29 p. [The Art Museum in Berne. Weathering and Conservation of Carrara Marble Statues]

Storemyr, P. & Franz, A. (2002): The Regalia Room Mural Paintings Conservation Preoject, Trondheim, Norway: Conservation Measures and Monitoring of Salt Weathering 2001-2002. Report No. 2002.051, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 43 p. Download PDF (4,6 MB)

Storemyr, P. & Franz, A. (2002): Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway: Monitoring of Conservation Test Fields and Conservation Experiments Based on Lime Mortars 2001. Report, No. 2002.007, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 32 p. Download PDF (5,6 MB)

Storemyr, P. & Franz, A. (2002): Die Wandmalereien des Turmchores, Reformierte Kirche, Zell (ZH): Schadensgeschichte, Verwitterungsprozesse und Konservierungskonzept. Bericht, No. 2002.041, Expert-Center für Denkmalpflege, Zürich, 80 p. [Mural Paintings in the Choir Tower, the Church of Zell, Canton Zürich: Damage History, Weathering Processes and Conservation Concept]

Storemyr, P. & Küng, A. (2002): Klimsenhornkapelle, Pilatus (NW): Beurteilung der Schäden und Empfehlungen für die Restaurierung. Bericht, No. 2002.059, Expert-Center für Denkmalpflege, Zürich, 16 p. [The Chapel of Klimsenhorn, Pilatus, Canton Nidwalden: Evaluation of the Damages and Recommendation for the Restoration]

Storemyr, P. & Meeks, A. (2002): Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. Conservation of Mural Paintings and Paint on Stonework in the Choir’s North Aisle Vault. Report, No. 2002.086, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 51 p. Download PDF (1,8 MB)

Storemyr, P. (2001): Welttelegraphendenkmal, Bern: Untersuchung von Bronzekorrosionsprodukten und früheren Behandlungen, Bericht, Expert-Center für Denkmalpflege, Zürich, 15 p. [The World Telegraph Monument, Berne: Investigation of bronze corrosion products and earlier treatments]

Storemyr, P. (2001): Widan el-Faras Ancient Basalt Quarry, The Northern Faiyum Desert, Egypt. Archaeological expedition, May 2001. Site mapping, quarry description, weathering and preliminary interpretations. Field report to University College London. Report, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 50 p.

Storemyr, P. (2001): Thematic Mapping of Stonework at the South Facade of the Nidaros Cathedral Choir: Present Methodology and Options for the Future. In: Lunde, Ø. & Gunnarsjaa, A. (eds.): Report Raphael II Nidaros Cathedral Restoration Trondheim Norway 2000. The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim. NDR-report, no. 2/2001. Download PDF (1,9 MB)

Storemyr, P. (2001): Nemi as a laboratory for developing methods for cultural environments definition and cultural heritage monitoring. Case study of Romitorio of S. Michele 22-26 July 2001. Field report to Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU). Report, Expert-Center for Conservation of Monuments and Sites, Zürich, 32 p. Download PDF (1 MB)

Storemyr, P. (2001): Dokumentasjon av skipets vestportal på Utstein klosterkirke. Med vedlagt tilstandsrapport for korets glassmalerier (bidrag fra Bård Sagfjæra og Øystein Ekroll) NDR-report, no. 3 /2001, 38 p. [Documentation of the west portal at Utstein medieval monastery church]

Storemyr, P. & Franz, A. (2001): Summary of Research and Conservation Work on Mural Paintings in the Regalia Room, Archbishop’s Palace, Trondheim, Norway. In: Lunde, Ø. & Gunnarsjaa, A. (eds.): Report Raphael II Nidaros Cathedral Restoration Trondheim Norway 2000. The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim. NDR-report, no. 2/2001. Download PDF (0,2 MB)

Storemyr, P. & Ekroll, Ø. (2001): Rein klosterruin: Tilstandsvurdering og bevaringsstrategi. NDR-report no. 8/2001, 24 p. [Rein medieval convent ruin: Condition and conservation strategy]

Storemyr, P. & Ekroll, Ø. (2001): Tilstandsvurdering av Kinsarvik kirke i Hardanger. NDR-report no. 6/2001, 20 p. [Condition report for Kinsarvik medieval church]

Storemyr, P. & Ekroll, Ø. (2001): Vesttårnet på Olavskirken, Avaldsnes. Skader og bevaringsstrategi. NDR-report no. 7/2001, 26 p. [The west tower of Avaldsnes church: Damages and conservation strategy]

Storemyr, P. & Zehnder, K. (2001): Jesuitenkirche, Luzern: Restaurierungsgeschichte, Materialien, Schäden und Pflegekonzept der Nordfassade. Bericht, Expert-Center für Denkmalpflege/Institut für Denkmalpflege ETH, Zürich, 40 p. [Church of the Jesuits, Lucerne: Restoration history, materials, damages and conservation strategy]

Storemyr, P. Ekroll, Ø. & Sagfjæra, B. (2001): Tilstandsvurdering av Ullensvang kirke i Hardanger. NDR-report no. 5/2001, 30 p. [Condition report for Ullensvang medieval church]

Storemyr, P., Wendler, E. & Zehnder, K. (2001): Weathering and Conservation of Soapstone and Greenschist Used at Nidaros Cathedral (Norway). Preliminary summary of results – a work document. In: Lunde, Ø. & Gunnarsjaa, A. (eds.): Report Raphael II Nidaros Cathedral Restoration Trondheim Norway 2000. The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim. NDR-report, no. 2/2001. Download PDF (0,9 MB)

Franz, A. & Storemyr, P (2001): Conservation of Mural Paintings in the Regalia Room, Archbishop’s Palace, Trondheim, Norway 1999-2005: Emergency Conservation of the West Wall and Scientific Investigations 2000. NDR-report, no. 1/2001, 41 p. Download PDF (4,1 MB)

Storemyr, P. (ed.)(2000): Restaurering av Stavangerkoret 1997-1999. Dokumentasjon av arbeidene, NDR-report no. 2/2000, 43 p.[Restoration of Stavanger Cathedral Choir 1997-1999. Documentation of the works]. CD-ROM with the same title also available. Download PDF (11,2 MB)

Storemyr, P. (2000): Attempt at reopening Klungen medieval soapstone quarry for modern use at Nidaros Cathedral. In: The Raphael Programme, Nidaros Cathedral Restoration. Report Raphael I (to the European Commission) (NDR-report no. 1/2000). The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, pp. 5-17. Download PDF (3 MB)

Storemyr, P. & Franz, A. (2000): Experiences from the use of Adobe Photoshop® and DiVisuAL® for digital graphic documentation of mural paintings and exterior stone facades. In: The Raphael Programme, Nidaros Cathedral Restoration. Report Raphael I (to the European Commission) (NDR-report no. 1/2000). The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, pp. 91-98. Download PDF (0,5 MB)

Storemyr, P. & Heldal, T. (2000): Nasjonalgalleriet Oslo. Undersøkelser med tanke på fasaderengjøring, NDR-report, no. 5/2000 (With CD-ROM) [The National Gallery in Oslo. Investigation of black crusts and layers on sandstone]

Storemyr, P. & Jacobsen, T. (2000): Water discharge systems and modelling of rain water discharge at Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. In: The Raphael Programme, Nidaros Cathedral Restoration. Report Raphael I (to the European Commission) (NDR-report no. 1/2000). The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, pp. 34-48. Download PDF (7,3 MB)

Storemyr, P. & Nørsett, S.E. (2000): Indoor climate and heating of Nidaros Cathedral: Proposal for a new heating system. In: The Raphael Programme, Nidaros Cathedral Restoration. Report Raphael I (to the European Commission) (NDR-report no. 1/2000). The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, pp. 50-56. Download PDF (0,2 MB)

Storemyr, P., Wendler, E. & Zehnder, K. (2000): Weathering and conservation of soapstone and greenschist used at Nidaros Cathedral. Brief Summary of investigations 1999-2000. In: The Raphael Programme, Nidaros Cathedral Restoration. Report Raphael I (to the European Commission) (NDR-report no. 1/2000). The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, pp. 61-90. Download PDF (1 MB)

Franz, A. & Storemyr, P. (2000): The 17th Century Mural Paintings in the Regalia Room, Archbishop’s Palace, Trondheim, Norway. History, Paint Technology and Weathering of the West Wall. With contribution from Küng, A. NDR-report, no. 0001, 66 p. Downlaod PDF (5,6 MB)

Storemyr, P. (1999): Forvitring av klebersteinsportaler i Bergen. NDR-report, no. 9902, 36 p. [Weathering of soapstone portals in Bergen]. View online (for Norwegian IP-addresses)

Storemyr, P. & Lunde, Ø. (1998): Restaureringsplan for Nidarosdomen 1999-2019. NDR-report, no. 9801, 58 p. [Restoration plan for Nidaros cathedral 1999-2019]. Download PDF (3.8 MB)

Storemyr, P. & Magnussen, G. (1997): Tilstandsundersøkelse av vesttårnet på Snåsa kirke. NDR-report, no. 9702, 26 p. + appendices. [Condition assessment of the west tower at Snåsa church]. View online (for Norwegian IP-addresses)

Ekroll, Ø. & Storemyr, P. (1997): Synfaring av Nærøy kyrkje, Nord-Trøndelag. NDR-report, no. 9703, 12 p. [Survey of Nærøy church]. View online (for Norwegian IP-addresses)

Heldal, T. & Storemyr, P. (1997): Geologisk undersøkelse og arkeologisk registrering av de middelalderske bruddene ved Øye, Klungen og Huseby i Sør-Trøndelag. The Geological Survey of Norway, report, no. 97.149, 55 p. [Geological and archaeological survey of the medieval quarries at Øye, Klungen and Huseby near Trondheim]. Download report at the Geological Suvey’s website

Storemyr, P. & Ekroll, Ø. (1996): Tilstandsvurdering av Stavanger domkirke. NDR-report, no. 9603, 27 p. [Condition assessment of Stavanger cathedral]. View online (for Norwegian IP-addresses)

Storemyr, P. & Elverum, A. (1996): Kapittelhuset i Nidaros Domkirke. Forvitringsundersøkelser og bevaringsforslag for vestveggen. NDR-report, no. 9601, 80 p. [The Chapter house at Nidaros cathedral. Weathering and conservation proposal]. View online (for Norwegian IP-addresses)

Ekroll, Ø. & Storemyr, P. (1996): Vår Frue kirke i Trondheim. Bygningshistorisk oversikt og tilstandsundersøkelse. NDR-report, no. 9602, 47 p. [St. Mary’s church in Trondheim. Building history and state of preservation]

Storemyr, P. (1995): Tekniske undersøkelser, sikringstiltak og vedlikehold av Nidarosdomen 1904-1995. Utdrag av byggeledernes dagbøker, årsrapporter og andre rapporter. NDR-report, no. 9503, 60 p. [Technical investigations, security measures and maintenance of Nidaros cathedral 1904-1995]. View online (for Norwegian IP-addresses)

Storemyr, P. (1995): Gjenopptakelse av middelalderens steinbrudd? Muligheter for fremtidige steinleveranser til restaureringen av Nidarosdomen. NDR-report, no. 9501, 44 p. [Revitalising medieval quarries? Possibilities for future stone supply to the restoration of Nidaros cathedral]. View online (for Norwegian IP-addresses)

Courses

I prticipate in keeping courses for conservators, restorers, scientists and archaeologists, usually together with other specialists. Here’s a list of some of them:

2020-2022: 4-ukers kurs i restaurering av middelalderkirker i stein for kvalifiserte murere, Hadeland, for Gran kirkelige fellesråd/Riksantikvaren

2020-2022: 4-ukers kurs i restaurering av middelalderkirker i stein for kvalifiserte murere, Rogaland, for Stavanger kirkelige fellesråd/Riksantikvaren

2022: Kurs i bygging av kalkovn i Mosterhamn (Moster Amfi), for Fortidsminneforeningen

2021: Kurs i bruk av tradisjonskalk ved restaurering av Lillingstonheimen, Fjaler, for Fortidsminneforeningen

2020: Kurs i bruk av tradisjonskalk ved restaurering av Fastings Minde i Bergen, Universitetet i Bergen/Norsk Kvernsteinsenter/Haakon Aase Tørrmuring, Bergen, 25-29 mai 2020 [Practical course in the use of traditional lime in restoration]

2020: Kurs i kalkbrenning, Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad, 13-16 april 2020 [Practical course in lime burning]

Storemyr, P. (2015): Saltforvitring på kulturminner og analyse av salt. Kurs for Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, 19-20 november 2015 [Salt weathering at monuments and analysis of salt]

Bloxam, E., Heldal, T., Kelany, A. & Storemyr, P. (2005): The Northern Faiyum Ancient Quarry Landscape: GPS-based Archaeological Survey. Field training course within the QuarryScapes Project, Northern Faiyum, Egypt, 26 – 30 March

Bloxam, E., Heldal, T., Kelany, A. & Storemyr, P. (2005): The Aswan Ancient Quarry Landscape: Recognition, Significance and Risks. Field School within the QuarryScapes Research Project, Aswan, Egypt, 19 – 24 November

Storemyr, P. & Heldal, T. (2003): Weathering and Conservation of Stone Buildings. Course for The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway, 12-16 May

Lopez, M, & Storemyr, P. (2002): The use of lead for joints repairs at historic buildings. Course for The Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway, 17-20 September

Franz, A. & Storemyr, P. (2002): Adobe Photoshop / Divisual as a tool in Conservation. Preventive Conservation in the 21st Century. The Use of Digital Technology. Course for Conservators, arranged by the International Institute for Conservation if Historic and Artistic Works (IIC) – Nordic Group. Oslo, 2-7 September

Explanations: NDR-report: Series from the Restoration Workshop of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. Report(or Bericht), Expert Center for Conservation of Monuments and Sites(or Expert-Center für Denkmalpflege): Series from Expert Center for Conservation of Monuments and Sites, Zurich. QuarryScapes report: Series from the QuarryScapes project (Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean), EU FP6 INCO-MED, 015416, Geological Survey of Norway, Trondheim. Titles of non-English publications are translated to English within square brackets.