Moster gamle kirke: Middelalderkirken som ligger midt i et steinbruddslandskap

Moster gamle kirke midt i en serie av gamle steinbrudd. På bildet kan en telle 5-6 gamle brudd. Foto: Widerøes Flyveselskap, 1962 (nb.no)

Moster gamle kirke ligger midt i en serie av gamle marmorbrudd. På dette gamle bildet kan en telle 5-6 gamle brudd. Foto: Widerøes Flyveselskap 1962 (nb.no)

Ingen annen norsk middelalderkirke ligger så velplassert midt i et gammelt steinbruddslandskap som lille Moster gamle kirke på Bømlo. Det er vanskelig for den utrente å se i dag, men omkring kirken ligger det ikke mindre enn sju steinbrudd innen en radius på 100 m. Alle er marmorbrudd, alle har vært i drift opp til moderne tider og alle har levert stein til kalkbrenning. Moster var et av Sunnhordlands og Norges viktigste kalksentra i gamle dager, inntil for bare 60-70 år siden og ganske sikkert så langt tilbake som til middelalderen. Kan vi finne spor av dette på Moster gamle kirke? I denne artikkelen skal vi kaste et blikk på kirken sett fra steinbruddslandskapet omkring. Continue reading

Posted in Archaeology, lime burning, Marble, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Mosterkalk: Tradisjonell kalkbrenning med ved i Mosterhamn

God glød på toppen av kalkovnen i Mosterhamn

God glød i kalkovnen i Mosterhamn. Legg merke til at det er dekket med et lag av leiremørtel på toppen

I 2022 ble det bygd en stor, tradisjonell kalkovn i Mosterhamn – et av Sunnhordlands og Norges viktige, gamle sentra for kalkproduksjon. Bakgrunnen er behovet for brent kalk til restaureringsoppgaver. Målet er å gi et bidrag til mangfold i kalk, et mangfold som gikk tapt da de gamle kalkprodusentene la ned virksomheten utover 1900-tallet. Strategien er å brenne i en vedfyrt sylinderovn, en ovnstype som var vanlig i Norge tidligere, i Europa gjennom minst 2000 år, inntil kull og koks tok over til kalkbrenning fra siste halvdel av 1800-tallet. Og råstoffet er lokal Mostermarmor – et råstoff som blir til Mosterkalk i ovnen. Mosterkalk ble brukt til å mure opp Moster gamle middelalderkirke og mange andre bygninger på Vestlandet. Kalken ble fraktet vidt og bredt langs kysten i gamle dager. Du kan selv få innsikt i alt dette! Meld deg på kurs i kalkbrenning og kalkmuring 12.-18. juni 2023, i regi av Fortidsminneforeningen, Moster Amfi og Fabrica! Og les under om hvordan Mosterkalk nå blir produsert, med vekt på den siste brenningen i mars 2023. Continue reading

Posted in lime burning, Marble, Monument conservation, Norway | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Fryktelig forvitret, men likevel bra bevart. Om helleristningene i Gjerpensdalen, Skien

Bergkunstfeltet Hoppestad 2. Ganske godt bevart, men forvitringen spiser seg inn mot skipsfigurene. Foto: P. Storemyr

Bergkunstfeltet Hoppestad 2. Ganske godt bevart, men forvitringen spiser seg inn mot skipsfigurene. Foto: P. Storemyr

De store bergkunstfeltene i Gjerpensdalen i Skien ble funnet så sent som i 2003. Men de har allerede rukket å bli stemplet «Norges verst skadde helleristninger», kanskje med en viss konkurranse fra Ausevikfeltet på Vestlandet. Hvorfor er berget så skjørt? Hvorfor er det så mye forvitring? Hvorfor er det likevel inniblant alle skadene så velbevarte ristninger? Hva kan en i et «evighetsperspektiv» gjøre for å bevare bergkunsten – vel vitende om at uansett hva en gjør, så kan en bare forlenge levetiden, aldri stoppe forvitringen? På oppdrag fra Kulturhistorisk Museum-UiO er det jobbet i felt og med analyser siden 2021. Nå foreligger rapport og vi har noen svar. Continue reading

Posted in Archaeology, Norway, Rock art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Jubileum: 30 år med overvåkning av forvitringen på sørportalen til Mariakirken i Bergen

Sørportalen til Mariakirken i Bergen i oktober 2022. Foto: P. Storemyr

Sørportalen til Mariakirken i Bergen i oktober 2022. Foto: P. Storemyr

Da jeg begynte på doktorgradsstudier innen forvitring av gamle steinkirker i 1992, var sørportalen til Mariakirken i Bergen et naturlig objekt å undersøke. Denne flotte, romanske portalen (fra 1100-tallet) var tydelig påvirket av mer enn 100 år med lokal luftforurensning – den hadde fått mange lag med såkalte sorte gipsskorper fra reaksjonen mellom svoveldioksid fra lokale utslipp, og de kalkholdige fugene og klebersteinene. Hvordan står portalen seg i dag – 30 år senere? Continue reading

Posted in Monument conservation, Weathering history | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kalkbrenning i Romania: 2000 år med ubrutte tradisjoner

Foran en brennende ovn, slik det har vært i 2000 år. Fra venstre: Terje, Ghita, Pirvu, ordfører i Podeni, Per, Florescu og Niculae. Foto: Sønnen til Ghita

Foran en brennende ovn, slik det har vært i 2000 år. Fra venstre: Terje, Ghita, Pirvu, ordfører i Podeni, Per, Florescu og Niculae. Foto: Sønnen til Ghita

I Romania foregår det fortsatt småskala kalkbrenning på landsbygda. Her finner vi tradisjoner som er nesten uendret siden romertiden, for 2000 år siden. Dette har en felles med andre land på Balkan, i Alpene og f.eks. i Spania og Portugal.  I 2018 dro undertegnede sammen med kalknestor Terje Berner for å ta de rumenske tradisjonene i øyesyn. Vi hadde med oss Pirvu Ionica fra den rumenske stiftelsen Sinaptica som guide, tolk og kollega. Hva vi opplevde er like aktuelt i 2022 som for fire år siden. Her er fotoreportasje om kalkovn og brenning – og om møter med svært gjestfrie folk. Continue reading

Posted in Archaeology, lime burning, Monument conservation | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Ny base på Sørlandet!

Arendal sett fra Fløyheia sommeren 2022. Foto: PS

Arendal sett fra Fløyheia sommeren 2022. Foto: PS

Jeg har nettopp flyttet med min familie til Arendal og dermed har jeg ny base på Sørlandet for tjenester til kulturminnevernet. Det betyr også at jeg nå bor nærmere Fabricas «hovedkontor» på Vøienvolden i Oslo. Som kjent går oppdrag innen det norske kulturminnevernet gjennom Fabrica, mens en del forskning og utenlandsaktivitet drives gjennom mitt personlige firma.

Å flytte til Sørlandet er på et vis å komme hjem. Jeg vokste opp her, men det er 40 år siden jeg reiste «ut i verden». Hovedaktiviteten fremover blir med Fabricas arbeid bl.a. på middelalderkirker rundt omkring i Norge, med kalkbrenning i Mosterhamn og med bergkunst her og der. Men nå blir det også spennende å utforske Sørlandet med de kulturhistoriske brillene jeg har fått gjennom arbeid med geoarkeologi, eksperimentell arkeologi og tilstanden til kulturminner mange andre steder i Norge, i flere deler av Europa og i Egypt. Continue reading

Posted in Archaeology, lime burning, Monument conservation, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Den 25. kalkbrenningen i Hyllestad. 5 år med «hjemmebrenning» og bruk av Vestlandets tradisjonskalker

Kalkovnene i Hyllestad. Storovnen og Vesleovnen er reparert og slemmet med Mosterkalk etter siste brenning i mars.

Kalkovnene i Hyllestad. Storovnen og Vesleovnen er reparert og slemmet med Mosterkalk etter den 25. brenningen i midten av mars 2022.

I midten av mars gjennomførte vi den 25. kalkbrenningen i Hyllestad. På programmet sto nok en test av «Kongens marmor» fra Marmorøyen ved Bergen. Det ble en rask brenning, etter bare 12 timer var alt gjennombrent. Marmoren ble brent i «Vesleovnen», som i snart 4 år har fungert som en eksperimentell arbeidshest, der ulike marmortyper fra 7 forekomster på Vestlandet har blitt brent. «Storovnen» har samtidig, siden 2017, produsert 3-4 tonn brent Hyllestadkalk til ulike restaureringsoppgaver. Det har vært 5 år med «hjemmebrenning», testing og bruk av tradisjonskalk. Her er en oppsummering av arbeidet og hva vi har lært. Continue reading

Posted in lime burning, Marble, Monument conservation, Norway | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

New paper in new book: The ancient game traps across Lower Nubia

Typical game drive with trap formed as a funnel-shaped chute. From the Aswan region. Photo by Per Storemyr

Typical game drive with trap formed as a funnel-shaped chute. From the Aswan region. Photo by Per Storemyr

A much awaited book, “The Gazelle’s Dream: Game Drives of the Old and New Worlds”, edited by Alison Betts and W. Paul van Pelt, was published a few months ago. The book is the first dealing with, on a global scale, the phenomenon of permanent hunting structures across prairies, steppes, deserts and tundras. Fourteen individual papers examine game drives from North America and Norway to Egypt and Yemen, with most examples derived from the desert expanses of the Middle East and Central Asia. My own contribution explores the ancient game drives of Lower Nubia in border country between Egypt and Sudan. Questions are: Who built these hundreds of kilometres of stone lines? How did they work? What animals were trapped? When were they built? Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, New publications | Tagged , , , , , | 1 Comment

Siste testbrenning av Mostermarmor før bygging av storkalkovn i Mosterhamn

Ferdig brent, glødende kalk er vakker når topplokket av steinplater nettopp er fjernet og temperaturen forstatt nærmer seg 900 grader

Ferdig brent, glødende kalk er vakker når topplokket av steinplater nettopp er fjernet og temperaturen forstatt nærmer seg 900 grader

Som mange vil ha fått med seg har vi siden 2020 systematisk testet ut brenning av marmor fra Mosterhamn i Vesleovnen i Hyllestad. Flere tester av brent Mosterkalk til muring, pussing, slemming og hvitting er også utført, bla. på middelalderkirker i Rogaland og Bergen. Årsaken er den nært forestående byggingen av en stor tradisjonskalkovn i Mosterhamn, en ovn vi håper kan forsyne restaureringer på Vestlandet med tradisjonskalk i årene som kommer. Vi har lært kalken å kjenne som lett å brenne, god å jobbe med og temmelig holdbar. I romjula 2021 ville vi gjøre en siste test for å sjekke hvordan en kan sortere den brente kalken i «hvit» og «farget» etter brenning. Fargen på kalken er ikke avgjørende for muring, men for slemming og hvitting er det gunstig med hvit kalk, gjerne med en ørliten beige tone. Her er historien om den 8. brenningen av Mosterkalk. Continue reading

Posted in lime burning, Marble | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Å brenne «Kongens marmor» fra Marmorøyen i Bergen

Fra Marmorbroen i København og Marmorøyen i Bergen til julekalkbrenning i Hyllestad

Fra Marmorbroen i København og Marmorøyen i Bergen til julekalkbrenning i Hyllestad

«Kongens marmor» er betegnelsen på vakker vestlandsmarmor som ble brutt i Sunnhordland og på Marmorøyen i Bergen på 17- og 1800-tallet. De Lillienschioldske Marmorværker startet med kongelig privilegium for brytning og marmoren ble skipet til København for å pryde Christiansborg slott og andre staselige anlegg. Men marmoren ble også benyttet til kalkbrenning for et stort regionalt marked. Mest kjent er den gamle kalkindustrien omkring Mosterhamn på Bømlo og i Tysnes-området. Også på Marmorøyen i Bergen ble det brent kalk i gamle dager. Vi har brent og testet Mostermarmor for ny bruk i kulturminnevernet siden 2020. Før jul i 2021 ville vi prøve ut hvordan marmoren fra Marmorøyen lar seg brenne i Vesleovnen i Hyllestad. Her er historien om bruddet, marmoren og brenningen. Continue reading

Posted in lime burning, Marble, Norway | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments