vesleovnen-25-brenning (6)

For å holde på varmen, settes det en ring av stein rundt toppen og ladningen dekkes suksessivt til med steinplater. Arbeidet med tildekking er styrt av erfaring for hele tiden å sikre maksimalt god trekk i hele ovnen

For å holde på varmen, settes det en ring av stein rundt toppen og ladningen dekkes suksessivt til med steinplater. Arbeidet med tildekking er styrt av erfaring for hele tiden å sikre maksimalt god trekk i hele ovnen

For å holde på varmen, settes det en ring av stein rundt toppen og ladningen dekkes suksessivt til med steinplater. Arbeidet med tildekking er styrt av erfaring for hele tiden å sikre maksimalt god trekk i hele ovnen

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.