vesleovnen-25-brenning (9)

Når gløden i marmoren er endret fra rødoransje til gul, er brenningen ferdig. Ofte vil en også se blålige flammer. En ser at steinplatene på toppen har mye lavere temperatur enn rett under

Når gløden i marmoren er endret fra rødoransje til gul, er brenningen ferdig. Ofte vil en også se blålige flammer. En ser at steinplatene på toppen har mye lavere temperatur enn rett under

Når gløden i marmoren er endret fra rødoransje til gul, er brenningen ferdig. Ofte vil en også se blålige flammer. En ser at steinplatene på toppen har mye lavere temperatur enn rett under

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.