Værnes: Norges mest komplette sandsteinskirke fra middelalderen

2-skiferbrudd

Fra skiferbruddet ved Skarsjøen, et av de mange bruddene som var i drift i Stjørdal fra midten av 1800-tallet og utover. Steinbryterne hogger lange kanaler på tvers av kløven i skiferen, som så blir kilt ut som plater. En tidlig boremaskin har kommet på plass, men akkurat her er den satt opp kun for å vises frem. Ukjent fotograf, ca. 1900. Fra Pettersson 1999.

Fra skiferbruddet ved Skarsjøen, et av de mange bruddene som var i drift i Stjørdal fra midten av 1800-tallet og utover. Steinbryterne hogger lange kanaler på tvers av kløven i skiferen, som så blir kilt ut som plater. En tidlig boremaskin har kommet på plass, men akkurat her er den satt opp kun for å vises frem. Ukjent fotograf, ca. 1900. Fra Pettersson 1999.

Fra skiferbruddet ved Skarsjøen, et av de mange bruddene som var i drift i Stjørdal fra midten av 1800-tallet og utover. Steinbryterne hogger lange kanaler på tvers av kløven i skiferen, som så blir kilt ut som plater. En tidlig boremaskin har kommet på plass, men akkurat her er den satt opp kun for å vises frem. Ukjent fotograf, ca. 1900. Fra Pettersson 1999.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.