Moster gamle kirke: Middelalderkirken som ligger midt i et steinbruddslandskap

carrara1

Carrara. Italia: Gammelt steinbrudd, kanskje fra romertiden, i forkant, moderne brudd i bakkant. I det gamle bruddet/veggen er stein tatt ut med kanalhogging. Foto: Per Storemyr

Carrara. Italia: Gammelt steinbrudd, kanskje fra romertiden, i forkant, moderne brudd i bakkant. I det gamle bruddet/veggen er stein tatt ut med kanalhogging. Foto: Per Storemyr

Carrara. Italia: Gammelt steinbrudd, kanskje fra romertiden, i forkant, moderne brudd i bakkant. I det gamle bruddet/veggen er stein tatt ut med kanalhogging. Foto: Per Storemyr

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.