Julekalkbrenning for Fortidsminneforeningen – et bidrag til bygningsvernets økologi

julebrenning10

Uttak av den brente marmoren fra ovnen. Kalken har holdt seg godt og er ikke mye "forsukret" av de høye temperaturene. Dessuten er den blå fargen fullstendig borte. Foto: Per Storemyr

Uttak av den brente marmoren fra ovnen. Kalken har holdt seg godt og er ikke mye “forsukret” av de høye temperaturene. Dessuten er den blå fargen fullstendig borte. Foto: Per Storemyr

Uttak av den brente marmoren fra ovnen. Kalken har holdt seg godt og er ikke mye “forsukret” av de høye temperaturene. Dessuten er den blå fargen fullstendig borte. Foto: Per Storemyr

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.