Julekalkbrenning for Fortidsminneforeningen – et bidrag til bygningsvernets økologi

julebrenning11

Ferdig lesket, hvit Smillakalk. Vi ser mange små mørke korn. Dette er mineraler som (brent) glimmer og amfibol; Smillakalk er uren - og disse mineralene vil gi kalken et "tradisjonelt preg". Foto: Per Storemyr

Ferdig lesket, hvit Smillakalk. Vi ser mange små mørke korn. Dette er mineraler som (brent) glimmer og amfibol; Smillakalk er uren – og disse mineralene vil gi kalken et “tradisjonelt preg”. Foto: Per Storemyr

Ferdig lesket, hvit Smillakalk. Vi ser mange små mørke korn. Dette er mineraler som (brent) glimmer og amfibol; Smillakalk er uren – og disse mineralene vil gi kalken et “tradisjonelt preg”. Foto: Per Storemyr

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.