Om «Soknakrossen» på øya Sokn i Rogaland. Steinkrossen kom nok fra Hyllestad!

Slik kan «Soknakrossen» kanskje ha sett ut, ved ei svær gravrøys fra bronsealderen. Illustrasjon: Per Storemyr

Slik kan «Soknakrossen» kanskje ha sett ut, ved ei svær gravrøys fra bronsealderen. Illustrasjon: Per Storemyr

Her forleden var jeg på vandring på øya Sokn i Rogaland (mellom Stavanger og Rennesøy). Vest på den vesle øya, med formidabel utsikt mot havet, finnes et sted kjent som «Soknakrossen», rett ved en massiv gravrøys fra bronsealderen. Så vidt jeg vet er det først og fremst Fridtjov Birkeli som i mer moderne tid har beskrevet stedet og korset – i sitt verk om «Norske steinkors i tidlig middelalder». Steinkorsene var store maktsymboler langs vestlandskysten og markerte ikke minst overgangen til kristendommen i Norge.

Det finnes ikke noe steinkors på Sokn i dag, men en lavbegrodd stump til det som må ha vært et kors er bevart like over torva i det åpne kystlandskapet. Så jeg gikk ned på kne og studerte denne lille stumpen. Bergarten er granatglimmerskifer og teksturen i steinen minner sterkt om granatglimmerskiferen i Hyllestad. Jeg fant bare svake tegn til det diagnostiske mineralet kyanitt i steinen (et mineral som er en sikker indikasjon på Hyllestadstein). Steinen ulik den nærmeste granatglimmerskiferen, nemlig på øya Nord-Talgje litt lenger inne i øylandskapet i Rogaland. Her er det, som i Hyllestad, men i mindre omfang, produsert kvernstein.

Stumpen av Sonkakrossen. En lavbevokst stein i fremkant, ikke langt fra ei svær gravrøys fra bronsealderen. Foto: Per Storemyr

Stumpen av Soknakrossen. En lavbevokst stein i fremkant, ikke langt fra ei svær gravrøys fra bronsealderen. Foto: Per Storemyr

Et litt uskarpt nærbilde av stumpen av Soknakrossen. Vi ser mørke granater med lys glimmer omkring, og nede til venstre kan vi ane mulig kyanitt. Foto: Per Storemyr

Et uskarpt nærbilde av stumpen av Soknakrossen. Vi ser mørke granater med lys glimmer omkring, og nede til venstre kan vi ane mulig kyanitt. Foto: Per Storemyr

Vi vet at granatglimmerskifer fra Hyllestad ikke bare ble brukt til hundretusenvis av kvernstein fra tidlig vikingtid, fremover i middelalderen og opp til vår tid, men også til mange av de store steinkorsene på Vestlandet, også andre steder i Rogaland (f.eks. Kvitsøy og Haugesund). Konklusjonen må foreløpig bli at også «Soknakrossen» ble hogd i Hyllestad.

Dette er enda et vitnesbyrd om hvor viktige steinbruddene i Hyllestad var i vikingtida og middelalderen. Man hadde “livets stein” i Hyllestad– kvernsteinen. Og man hadde “korsets stein” – et av de viktigste maktsymbolene da kristendommen ble innført i overgangen til middelalderen.

Takk til Jostein Eiane som fortalte meg om beliggenheten til Soknakrossen. Og til kollegaer Vegard Røhme og Morten Stige i Fabrica som var med på tur.

Litteratur

About Per Storemyr

I work with the archaeology of old stone quarries, monuments and rock art. And try to figure out how they can be preserved. For us - and those after us. For the joy of old stone!
This entry was posted in Archaeology, Norway and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.