Tag Archives: historic photos

Tusen år med brytning av kleberstein tok nettopp slutt. En historie om mekanisering og globalisering. Og om å gjenoppdage gammelt håndverk

Det er ytterst vanskelig å skaffe kleberstein til restaurering av Norges middelalderkirker. Til og med avisene har fått det med seg. Ved Nidarosdomen, Stavanger domkirke og i Bergen klør man seg i hodet: Det finnes ingen kleberbrudd i drift i Norge! De har blitt offer for globalisering. Hva er redningen? Kan man lære av hvordan kleberstein ble tatt ut manuelt i gamle dager? Kan man låne kunnskap fra et tilgrensende fagområde, nemlig bruk av kalkmørtel? De gamle bygningene trenger også sårt til god kalkmørtel! Problemet har vært at kunnskap om gammel kalkproduksjon har lagt nede i mer enn 50 år. Men nå produseres det brent kalk som aldri før i små «middelalderovner». Håndverket har blitt aktivt vekket til live gjennom eksperimentell virksomhet. Støttet av kulturminnevernet. Kan vi også vekke det gamle steinbryterhåndverket til live igjen? Til glede for restaurering? Continue reading

Posted in Monument conservation, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Forvitring av kleberstein på middelalderkirker – to videoer

Sist vinter holdt jeg to foredrag om forvitring av kleberstein sett i lys av bygnings- og restaureringshistorie. Det dreide seg om portaler fra norsk middelalder og foredragene ble holdt på «Portalseminaret» i regi av «Domkirken 2025»; miljøet som nå restaurerer Stavanger domkirke og som jeg også er en liten del av. Alle foredragene fra seminaret (og mange andre interessante saker om restaureringen) er nå lagt ut på YouTube.

Kanskje kan mine to foredrag være til hjelp for folk som sliter med å forstå hvorfor kleberstein forvitrer. Veldig mye dreier seg om hva bygningene har vært utsatt for av forandringer og restaureringer gjennom tidene. Men noe av forvitringen kan også knyttes til steinkvalitet, tidligere luftforurensning og ikke minst vann! Rett og slett lekkasjer! Innholdet i foredragene er i stor grad basert på min gamle doktoravhandling “The Stones of Nidaros” fra 1997 og mange artikler om forvitringshistorie, bl.a. “Weathering of soapstone in a historical perspective”. Continue reading

Posted in Monument conservation, New publications, Norway, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

St. Basil’s Cathedral in Moscow – on a cold winter day 25 years ago

I’m getting thousands of my old slides scanned at the moment. Since I’m not doing it myself, I reckoned that the “post-production” and archiving would cost me a few hours’, perhaps a day’s work. I was utterly wrong.

Posted in Monument conservation, Weathering history | Tagged , , | Leave a comment

Standing at the edge of the abyss: The castle ruin at Cartatscha in Graubünden (Switzerland)

Working as a conservation scientist I care for cultural heritage. My “problem” is that I’m also interested in the history of decay, including catastrophic events; just these phenomena that turn old masonry to rubble. But I’ve never seen it “live” … Continue reading

Posted in Ruins, Switzerland, Weathering history | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Cleopatra’s Needle: Egyptian concern about the NYC obelisk

A few days ago Secretary General Zahi Hawass of the Egyptian Supreme Council of Antiquities expressed grave concern about the condition of Cleopatra’s Needle of NYC and even threatened to take the obelisk back to Egypt if care is not … Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Monument conservation, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

A Mauerzahn at Grünenfels castle ruin (CH): Surviving 2011?

Switzerland has a wealth of medieval castle ruins. In the Canton of Graübunden they are particularly numerous with, for example, the valley of Vorderrheintal (Surselva) displaying no less than about 50 ruins. Some are almost gone, others are kept in … Continue reading

Posted in Ruins, Switzerland, Weathering history | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Cleopatra’s Needle: Tracing obelisk weathering with old photos

Historic photos are essential for research on monument weathering. With free internet access to archives, such photos are now easier to find than previously. Below, I will show the case of Cleopatra’s Needle, a famous Ancient Egyptian obelisk transferred to … Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Monument conservation, Weathering history | Tagged , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Stone weathering at the westernmost coast of Norway

As probably one of only very few monuments globally, the ruined Selja medieval abbey off the westernmost coast of Norway is built from a metamorphic olivine stone (dunite) rich in talc. The combination of a hard olivine matrix and soft … Continue reading

Posted in Archaeology, Monument conservation, New projects, Norway, Ruins, Weathering history | Tagged , , , , , , | 2 Comments