Tag Archives: conservation

Mangfold: Trippel tradisjonskalk til kalkarbeider i et gammelt trehus i Bergen

Bruk av tradisjonskalk blir ofte forbundet med kalking av middelalderkirker. Men om en vet hvordan tradisjonskalk skal brukes, så er det et sentralt materiale for utbedring av murvegger, piper, ildsteder og mye annet i alle slags eldre bygninger. Murverk i slike bygninger ble jo oppført med kalk i gamle dager! Her er et gjestebidrag fra Berit Bruvik om bruk av ikke mindre enn tre ulike tradisjonskalker for utbedring av brannmur og skorstein i den gamle trehusbebyggelsen i Bergen. Kalkene kommer fra Hyllestad, Bømlo og Nordmøre, alle nylig brent i kalkovnene i Kvernsteinsparken i Hyllestad. Stort mangfold. Slik det faktisk var i Bergen, ja over alt, for ikke veldig lenge siden. Continue reading

Posted in lime burning, Monument conservation, Norway | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Firmaet mitt er nå del av FABRICA.no / My company is now part of FABRICA.no

See English text below Enkeltpersonforetaket mitt “Archaeological & Conservation Services” er fra april 2019 del av nyskapningen FABRICA kulturminnetjenester as. Sammen med Morten Stige og Vegard Røhme håper jeg å kunne tilby enda bedre tjenester til kulturminnevernet. Ideen er enkel: … Continue reading

Posted in Monument conservation, New projects, Norway | Tagged , , , , | Leave a comment

Happy New Year to clients, partners and followers! With photos from work and excursions in 2018

I wish clients, partners and followers of my website a Happy and Prosperous New Year! I am glad for the trust you have shown my little company and me in 2018. And I look forward to aid in conservation and archaeological work at monuments, old stone quarries and rock art sites in 2019. Below is a gallery of photos from some of the sites I worked at and visited on excursions last year. Also, a list of reports, publications and web-articles finalised in 2018 is attached. They give a glimpse of activities, many of which will continue. See you in the new year! Continue reading

Posted in Monument conservation, New projects, New publications, New reports, Norway, Old quarries, Rock art | Tagged , , , | 1 Comment

Forvitring av kleberstein på middelalderkirker – to videoer

Sist vinter holdt jeg to foredrag om forvitring av kleberstein sett i lys av bygnings- og restaureringshistorie. Det dreide seg om portaler fra norsk middelalder og foredragene ble holdt på «Portalseminaret» i regi av «Domkirken 2025»; miljøet som nå restaurerer Stavanger domkirke og som jeg også er en liten del av. Alle foredragene fra seminaret (og mange andre interessante saker om restaureringen) er nå lagt ut på YouTube.

Kanskje kan mine to foredrag være til hjelp for folk som sliter med å forstå hvorfor kleberstein forvitrer. Veldig mye dreier seg om hva bygningene har vært utsatt for av forandringer og restaureringer gjennom tidene. Men noe av forvitringen kan også knyttes til steinkvalitet, tidligere luftforurensning og ikke minst vann! Rett og slett lekkasjer! Innholdet i foredragene er i stor grad basert på min gamle doktoravhandling “The Stones of Nidaros” fra 1997 og mange artikler om forvitringshistorie, bl.a. “Weathering of soapstone in a historical perspective”. Continue reading

Posted in Monument conservation, New publications, Norway, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

Palaeolithic rock art at risk: New discoveries in Wadi Abu Subeira, Upper Egypt

The number of discovered Late Palaeolithic rock art sites in Wadi Abu Subeira (Upper Egypt) is ever increasing, now with finds also outside of the wadi, at el-Aqba el-Saghira. Archaeologist Adel Kelany of the Ministry of Antiquites (MAS) in Aswan has just published an overview paper, now listing ten sites, all with numerous panels. The largest site has a much as a hundred ones. As previously noted on this blog, this world-class rock art is under heavy pressure from modern mining, though efforts to protect the sites have shown some effect recently. Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Heritage destruction, Rock art | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Steinhoggerne – hvem var de? En reise i tid og rom

Mange spør meg om hvem steinhoggerne var i gamle dager. Var de frie folk, var de treller, var de svært proffe? Eller hadde de et yrke som egentlig alle kunne utøve? Ikke lett å svare på! For bryting, hogging og … Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geologi og kulturminner – bevaring av gamle steinbrudd

“Verdifull naturarv” – det var temaet på NGU-dagen 5-6 februar 2015. Det dreide seg om forvaltning, bruk og vern av Norges geologiske mangfold. Kulturminner og kulturlandskap er en selvfølgelig del av dette temaet og dermed også gamle steinbrudd. De viser på en sjeldent instruktiv måte menneskenes omgang med det geologiske mangfoldet. Men for å kunne formidles, må bruddene bevares! Dette var temaet for mitt foredrag på seminaret. Her kan du lese en lett redigert versjon av innlegget, med tilhørende powerpoint-bilder. Continue reading

Posted in Archaeology, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , | Leave a comment

The ancient stone quarries in Egypt as a new, serial World Heritage Site?

Stone quarries were extremely important in ancient cultures, yet they are hardly represented on the World Heritage List. This might be due to misconceptions of the nature of such sites, as producers of raw materials “only”. But in reality many … Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Heritage destruction, New publications, Old quarries | Tagged , , , , , | 8 Comments

A Palaeolithic, life-size Nubian ibex carved on rock: Adel Kelany with new discoveries in Wadi Abu Subeira, Upper Egypt

Archaeologist Adel Kelany of MSA Aswan recently published a key paper on the Late Palaeolithic rock art in Wadi Abu Subeira, Upper Egypt. The paper reports findings from the site CAS-13, which features a true rock art masterpiece: a life-size, almost two metres long Nubian ibex, accompanied by large-scale images of aurochs. The findings tie in with previously reported Late Palaeolithic rock art in Subeira, a wadi north of Aswan. It is also similar to the now famous Late Palaeolithic rock art analysed by Dirk Huyge and team at Qurta near Gebel el-Silsila and at el-Hosh further downstream of the Nile river. This is rock art dating 15-20.000 years back in time and similar to the grand European Late Palaeolithic rock art traditions. Read on for link to Adel’s paper and more information. Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Heritage destruction, Rock art | Tagged , , , , , | 4 Comments

Ten quarries of Ancient Egypt: 8 – The quarry at Widan el-Faras that disappeared

Many of you know the Old Kingdom basalt quarries at Widan el-Faras in the Northern Faiyum Desert. Some of you are also familiar with the partial destruction of the quarries by modern basalt quarrying. When we first started to work at Widan, about 12 years ago, in a project headed by Elizabeth Bloxam at UCL, the breathtaking lava and escarpment landscape was still quite pristine. A few years later a substantial part of the quarries had been eaten by machines. Though we had learnt by then that many other quarries in Egypt were under threat from modern development, Widan was a key reason for starting the QuarryScapes project – an EU-funded project on conservation of ancient quarries. Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Heritage destruction, Old quarries | Tagged , , , , , , , | Leave a comment