Mangfold: Trippel tradisjonskalk til kalkarbeider i et gammelt trehus i Bergen

Utsøkt arbeid med tradisjonskalk i et gammelt hus. Foto: Berit Bruvik

Utsøkt arbeid med tradisjonskalk i et gammelt hus. Foto: Berit Bruvik

Bruk av tradisjonskalk blir ofte forbundet med kalking av middelalderkirker. Men om en vet hvordan tradisjonskalk skal brukes, så er det et sentralt materiale for utbedring av murvegger, piper, ildsteder og mye annet i alle slags eldre bygninger. Murverk i slike bygninger ble jo oppført med kalk i gamle dager! Her er et gjestebidrag fra Berit Bruvik om bruk av ikke mindre enn tre ulike tradisjonskalker for utbedring av brannmur og skorstein i den gamle trehusbebyggelsen i Bergen. Kalkene kommer fra Hyllestad, Bømlo og Nordmøre, alle nylig brent i kalkovnene i Kvernsteinsparken i Hyllestad. Stort mangfold. Slik det faktisk var i Bergen, ja over alt, for ikke veldig lenge siden.

Huset vi snakker om ligger i Ytre Markeveien 24 i Bergen, et eldre tømmerhus i den gamle trehusbebyggelsen mellom Holbergsallmenningen og Nykirkeallmenningen. Huset er nå under full rehabilitering og eierne ønsket seg restaurering av skadet skorstein og brannmur, bygget i teglstein, med bruk av tradisjonell kalk.

Ansvarlig for kalkarbeidet Berit Bruvik. Foto: Per Storemyr

Ansvarlig for kalkarbeidet og artikkelforfatter Berit Bruvik. Foto: Per Storemyr

Kalktyper

Det trengtes kalk til spekking av fuger, til slemming og til hvitting av murene. Mange typer tradisjonskalk er egnet til slike arbeider. I Hyllestad er det gjennom de siste årene utført 15 eksperimentelle brenninger av om lag 10 ulike kalktyper for bruk til restaurering (https://kvernsteinsparken.no/tag/kalk/). Brenningene – og bruken av  kalktypene – har vært støttet av Riksantikvaren og fortsetter nå i regi av Per Storemyr, som fra tid til annen har mindre mengder av ulike typer tradisjonskalk på lager.

I dette arbeidet ble det til spekking og pussmørtel benyttet Hyllestadkalk, til slemming Mosterkalk og til hvitting Eidekalk. Hyllestadkalk er en dolomittisk, beige kalk, god til spekking og puss, men for «brun» til slemming og hvitting. Mosterkalk fra det store, tradisjonelle kalksenteret på Bømlo, er utmerket til alle typer kalkarbeider. Det er muligens også Eidekalk fra Nordmøre, men vi har begrenset erfaring med denne kalken. Den egner seg imidlertid uten videre godt til hvitting.

Murene er ferdig spekket i fugene og har fått et pusslag av beige Hyllestadkalk. Foto: Berit Bruvik

Murene er ferdig spekket i fugene og har fått et pusslag av beige Hyllestadkalk. Foto: Berit Bruvik

Arbeidet med murene

Etter manuell rengjøring og fjerning av løs og forvitret, gammel kalkmørtel, ble murene, som seg hør og bør, kalkvannet før spekking med ny kalkmørtel. Spekkingen ble utført med nokså feit mørtel (ca. 1:2), blandet som tradisjonell «hotmix», dvs. lesking av brentkalk sammen med sand og vann. Fugene ble deretter revet lett opp med en treflis, slik at de skulle bli så «åpne» som mulig før nødvendig tørking og herding.

Etter herding i to døgn, ble murene igjen kalkvannet, før påføring av et passe tynt lag med samme type «feit» mørtel for pussing. Arbeidsområdet i det gamle huset var forholdsvis trangt. Derfor var det vanskelig å benytte tradisjonell skvettpuss. Pussen måtte derfor legges på med murskje. For å bøte på dette, ble pussen deretter grundig skurt med strie for å få god heft.

Slemming med ferskt lesket Mosterkalk fulgte noenlunde vått-i-vått etter kalkvanning av den tørkende pussen. Kalkhvittingen med Eidekalk – også fersk lesket – ble utført i fem lag, med kalkvanning før hvert strøk. Dette er i overkant mange lag til innendørs å være, men så skulle arbeidene forhåpentligvis holde!

Mye av inspirasjonen til utførelsen kommer fra de mer omfattende arbeidene med grunnmuren til 1700-talls-huset Fastings Minde i Bergen i 2020. Rapporter fra disse arbeidene finner en her:

Tradisjonelt kalket mur er fint i et gammelt hus! Foto: Berit Bruvik

Tradisjonelt kalket mur er fint i et gammelt hus! Foto: Berit Bruvik

Vedlikehold

Restaureringen av det gamle huset er ennå ikke ferdig. Og de kalkbehandlede murene vil trenge lett vedlikehold i «all fremtid». Slikt vedlikehold består for en stor del av kalking. Og derfor er det viktig at huseier vet hvordan dette kan utføres.

Avslutningen på arbeidet i Ytre Markeveien 24 besto derfor i å gi huseier opplæring i kalkhvitting og fremstilling og bruk av kalkvann, samt bruk av verneutstyr ved håndtering av sterkt alkalisk kalk.

En skal aldri undervurdere det gode vedlikeholdet en kan gjøre selv!

Om arbeidet

  • Huseiere: Antonio Canas og Eva Gonzalo
  • Utførende håndverker og artikkeltekst: Berit Bruvik
  • Uformell rådgiver for kalkarbeid: Tore Granmo
  • Ansvarlig for kalkbrenning og tilrettelegging av artikkel: Per Storemyr

Om kalkbrenning og kalkarbeid i Hyllestad fra Fortidsvern

About Per Storemyr

I work with the archaeology of old stone quarries, monuments and rock art. And try to figure out how they can be preserved. For us - and those after us. For the joy of old stone!
This entry was posted in lime burning, Monument conservation, Norway and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.