Ny artikkel om gamle steinbrudd i Egypt

(For Norwegian readers)
Baksiden av medaljen: Moderne steinbrytning i Aswan foregår i de faraoniske granittbruddene.

Baksiden av medaljen: Moderne steinbrytning i Aswan foregår i de faraoniske granittbruddene.

Norsk Egyptologisk Selskap startet i 2010 sin egen bulletin med artikler og nyhetsstoff om Egypt. For det andre nummeret (vår 2011) har jeg sammen med Tom Heldal skrevet en liten artikkel om bevaring av landets gamle steinbrudd.

Utgangspunktet for artikkelen er prosjektet “QuarryScapes” (Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean, 2005-2008). Resultatene av prosjektet blir oppsummert og diskutert – også på bakgrunn av 25. januar revolusjonen i år. Akkurat nå er et av de kritiske spørsmålene om ødeleggelser av monumenter og arkeologiske magasiner som har fulgt i kjølvannet av revolusjonen er et forbigående fenomen – og om fremtidig større medbestemmelsesrett kan føre til at folk flest i det herjede landet kan få nyte godt av kulturminner, inkludert de fantastiske gamle steinbruddene.

Linker:

About Per Storemyr

I work with the archaeology of old stone quarries, monuments and rock art. And try to figure out how they can be preserved. For us - and those after us. For the joy of old stone!
This entry was posted in Ancient Egypt, Archaeology, New publications, Old quarries and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.