Forvitring av kleberstein på middelalderkirker – to videoer

Hvorfor forvitrer kleberstein? Foredrag om den gotiske vestportalen på Utstein kloster i 2017. Screenshot AM-UiS

Hvorfor forvitrer kleberstein? Foredrag om den gotiske vestportalen på Utstein kloster i 2017. Screenshot AM-UiS

Tidligere i år holdt jeg to foredrag om forvitring av kleberstein sett i lys av bygnings- og restaureringshistorie. Det dreide seg om portaler fra norsk middelalder og foredragene ble holdt på «Portalseminaret» i regi av «Domkirken 2025»; miljøet som nå restaurerer Stavanger domkirke og som jeg også er en liten del av. Alle foredragene fra seminaret (og mange andre interessante saker om restaureringen) er nå lagt ut på YouTube.

Kanskje kan mine to foredrag være til hjelp for folk som sliter med å forstå hvorfor kleberstein forvitrer. Veldig mye dreier seg om hva bygningene har vært utsatt for av forandringer og restaureringer gjennom tidene. Men noe av forvitringen kan også knyttes til steinkvalitet, tidligere luftforurensning og ikke minst vann! Rett og slett lekkasjer! Innholdet i foredragene er i stor grad basert på min gamle doktoravhandling The Stones of Nidaros fra 1997 og mange artikler om forvitringshistorie, bl.a. Weathering of soapstone in a historical perspective.

Her er foredragene! Det første dreier seg om den gotiske vestportalen på Utstein kloster, det andre om forvitring av kleberstein på middelalderportaler generelt.

Tusen takk til arkitektene Schjelderup & Gram og Arkeologisk Museum ved Universitetet i Stavanger for filming og publisering av foredragene!

About Per Storemyr

I work with the archaeology of old stone quarries, monuments and rock art. And try to figure out how they can be preserved. For us - and those after us. For the joy of old stone!
This entry was posted in Monument conservation, New publications, Norway, Weathering history and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.