Category Archives: Weathering history

Novel micro-images of lime mortar destruction by frost weathering

Frost is here again and thus weak building materials are at risk, for example traditional lime mortars applied during the last summer season. Over the last few days I was able to observe frost heaving in a lime mortar that has not properly hardened/carbonised due to recent rainy and moist weather. As far as I know, no one has previously documented such ice crystal growth, on a micro-scale. The phenomenon is akin to frost heaving in a soil profile: The force of growing ice whiskers lifting the uppermost parts of the soil. Continue reading

Posted in Heritage destruction, Monument conservation, New projects, Weathering history | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Frostforvitring på kulturminner: Bilder av et fenomen få har dokumentert og formidlet

Mange har meninger om frostforvitring på kulturminner, på stein, murverk, puss og mørtel. Men det er få som har dokumentert fenomenet med bilder. Derfor er det mye synsing om «isens ødeleggende kraft». Her presenteres nye fotos av hva som faktisk kan skje når kalkmørtel blir offer for frost. Det dreier seg bl.a. om islinser som dannes og vokser i eksisterende svakhetsplan og sprenger biter bort. Stedet er den nye, «middelalderske» kalkovnen i Kvernsteinsparken i Hyllestad i Ytre Sogn. Continue reading

Posted in Monument conservation, Norway, Ruins, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

Forvitring av kleberstein på middelalderkirker – to videoer

Sist vinter holdt jeg to foredrag om forvitring av kleberstein sett i lys av bygnings- og restaureringshistorie. Det dreide seg om portaler fra norsk middelalder og foredragene ble holdt på «Portalseminaret» i regi av «Domkirken 2025»; miljøet som nå restaurerer Stavanger domkirke og som jeg også er en liten del av. Alle foredragene fra seminaret (og mange andre interessante saker om restaureringen) er nå lagt ut på YouTube.

Kanskje kan mine to foredrag være til hjelp for folk som sliter med å forstå hvorfor kleberstein forvitrer. Veldig mye dreier seg om hva bygningene har vært utsatt for av forandringer og restaureringer gjennom tidene. Men noe av forvitringen kan også knyttes til steinkvalitet, tidligere luftforurensning og ikke minst vann! Rett og slett lekkasjer! Innholdet i foredragene er i stor grad basert på min gamle doktoravhandling “The Stones of Nidaros” fra 1997 og mange artikler om forvitringshistorie, bl.a. “Weathering of soapstone in a historical perspective”. Continue reading

Posted in Monument conservation, New publications, Norway, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

Saltforvitring på kulturminner. Om enkel analyse av salt: Lag din egen kjøkkenlab!

Over er det et bilde av noe du har sett tusen ganger før. Halitt! Vanlig koksalt. Natriumklorid. Ganske enkelt bordsalt. Havsalt! Havet inneholder jo noe sånt som 3,5% oppløst salt. Når pyttene i fjæra får stå i fred noen dager og sola skinner fra skyfri himmel, da lurer saltet seg ut. Sjøvannet fordamper og etterlater seg de fineste krystaller av ren halitt. Sånn laget man koksalt i gamle dager, handlet med det, kriget om det. For uten koksalt kan vi ikke leve. Kanskje fyrte man opp under brede kjeler med sjøvann for å få fordampningen til å gå raskere, kanskje kjøpte man salt fra store saltgruver på Kontinentet. Men prinsippet er det samme: Når saltholdig vann fordamper, da får vi krystallinsk salt. Men hva om du ikke visste at de fine krystallene i fjæra er koksalt? Og hva om du fant noe som lignet på disse krystallene på et ødelagt murmaleri eller en steinskulptur fra middelalderen? Hva gjør krystallene forresten der? Var det de som ødela? Hva gjør du da? Continue reading

Posted in Heritage destruction, Monument conservation, New projects, Norway, Switzerland, Weathering history | Tagged , , , , , , | Leave a comment

St. Basil’s Cathedral in Moscow – on a cold winter day 25 years ago

I’m getting thousands of my old slides scanned at the moment. Since I’m not doing it myself, I reckoned that the “post-production” and archiving would cost me a few hours’, perhaps a day’s work. I was utterly wrong.

Posted in Monument conservation, Weathering history | Tagged , , | Leave a comment

Standing at the edge of the abyss: The castle ruin at Cartatscha in Graubünden (Switzerland)

Working as a conservation scientist I care for cultural heritage. My “problem” is that I’m also interested in the history of decay, including catastrophic events; just these phenomena that turn old masonry to rubble. But I’ve never seen it “live” … Continue reading

Posted in Ruins, Switzerland, Weathering history | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Mauerzahn at Grünenfels castle ruin (CH) revisited after massive snowfall

Ten days ago winter arrived in the Swiss Alps with massive snowfall. Subsequent temperature increase and intensive rainfall led to major floods, avalanches and destruction of infrastructure such as villages and roads. Such events sometimes also affect old buildings and … Continue reading

Posted in Ruins, Switzerland, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

New York Times: “Egypt or Central Park: Where Does an Ancient Obelisk Belong?”

The issue of bringing Central Park’s Cleopatra’s Needle back to Egypt is still in the media. See this recent video from New York Times on the weathering of the New Kingdom obelisk: …and check out these blog posts of mine … Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Monument conservation, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cleopatra’s Needle: Egyptian concern about the NYC obelisk

A few days ago Secretary General Zahi Hawass of the Egyptian Supreme Council of Antiquities expressed grave concern about the condition of Cleopatra’s Needle of NYC and even threatened to take the obelisk back to Egypt if care is not … Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Monument conservation, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

A Mauerzahn at Grünenfels castle ruin (CH): Surviving 2011?

Switzerland has a wealth of medieval castle ruins. In the Canton of Graübunden they are particularly numerous with, for example, the valley of Vorderrheintal (Surselva) displaying no less than about 50 ruins. Some are almost gone, others are kept in … Continue reading

Posted in Ruins, Switzerland, Weathering history | Tagged , , , , , , | Leave a comment