Tag Archives: old mine

De gamle jerngruvene i Neskilen ved Arendal

Neskilen var fra slutten av 1600-tallet et av de viktigste jerngruveområdene i Norge, stort i Norge og stort i “Arendalsfeltet”. Jerngruvedriften var svært viktig for Arendalsområdet og har vært med å prege den historiske utviklingen. Denne artikkelen gir en oversikt over et fortsatt velbevart gruvelandskap. Her var det drift i 200 år fra slutten av 1600-tallet – og her lekte vi som barn ved dype gruveåpninger… Continue reading

Posted in Archaeology, Norway, Old mines | Tagged , , , , | 5 Comments