Category Archives: Old mines

Geoarchaeology of the famous ancient amethyst mines in Wadi el-Hudi, Egypt: Desert heritage at risk

This fall I joined the Wadi el-Hudi expedition to the famous Middle Kingdom amethyst gemstone mines in the Eastern Desert south-east of Aswan. The expedition is led by Dr. Kate Liszka of California State University San Bernardino (US), and over the last few seasons it has excavated and documented the ancient mining settlements in very high detail. My task was to take a closer look at the geoarchaeology – to try and understand relationships between geology and mining. It is hugely important to document what is left, for the ancient mining area is now at high risk from looting, modern gold mining and stone quarrying. Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Heritage destruction, New projects, Old mines, Ruins | Tagged , , , , | 4 Comments

Madammen som rodde langs Sørlandskysten og startet et mineraleventyr på 1700-tallet. Var det sånn i steinalderen også?

Sist sommer var jeg invitert av Kulturhistorisk museum (UiO) for å undersøke et lite kvartsbrudd fra steinalderen på Kvastad mellom Arendal og Tvedestrand. Anledningen var de arkeologiske undersøkelsene som foregår i forkant av ny E18-utbygging. Det ble nok brutt litt kvarts til redskaper på Kvastad, men det ble det sikkert også i flere forekomster langs Sørlandskysten – en region svært rik på god kvarts. Hvordan fant steinalderfolket disse forekomstene? Det slo meg at Madam Jørgensen kunne være et godt bilde på tidlig mineralleting: Hun rodde langs kysten på slutten av 1700-tallet – på let etter kvarts og feltspat. Og dermed startet et lite mineraleventyr. Continue reading

Posted in Archaeology, New projects, New reports, Norway, Old mines, Old quarries | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Alpine heritage impressions from a summer in Grisons (Graubünden, Switzerland)

Grisons – or in German Graubünden – is the largest canton in Switzerland, in the middle of the Alps, bordering Italy and Austria. It is renowned for its magnificent nature and countless medieval castle ruins. But Grisons has a truly … Continue reading

Posted in Archaeology, Old mines, Old quarries, Rock art, Ruins, Switzerland | Tagged , , , , | 4 Comments

De gamle jerngruvene i Neskilen ved Arendal

Neskilen var fra slutten av 1600-tallet et av de viktigste jerngruveområdene i Norge, stort i Norge og stort i “Arendalsfeltet”. Jerngruvedriften var svært viktig for Arendalsområdet og har vært med å prege den historiske utviklingen. Denne artikkelen gir en oversikt over et fortsatt velbevart gruvelandskap. Her var det drift i 200 år fra slutten av 1600-tallet – og her lekte vi som barn ved dype gruveåpninger… Continue reading

Posted in Archaeology, Norway, Old mines | Tagged , , , , | 5 Comments