Tjenester for kulturminnevernet: Hva gjør en geoarkeolog for steinbygninger, steinbrudd og bergkunst?

Veldig glad for at NRK skrev rett tittel: Fra arbeid med de gamle helleristningene på Kåfjordfeltet ved Alta. Foto: Skjermdump NRK (2014).

Glad for at NRK skrev rett tittel: Fra arbeid med de gamle helleristningene på Kåfjordfeltet ved Alta. Foto: Skjermdump NRK (2014).

Mange spør meg: Hva driver du med? Hvilke tjenester tilbyr du? Jeg er geoarkeolog og jobber med rådgivning og forskning knyttet til gamle steinbygninger, steinbrudd og bergkunst, svært ofte i forbindelse med restaurering, konservering og arkeologiske utgravninger. Under skal jeg fortelle om geoarkeologi, hvor jeg jobber, min erfaring og hvilke tjenester jeg tilbyr for kulturminnevernet. Ta gjerne kontakt om du har et spørsmål eller et potensielt prosjekt om «kulturstein»!

Hva er geoarkeologi?

Jeg er geoarkeolog; feltarbeider, rådgiver og forsker i spennet mellom geologi og arkeologi. Arkeologiens mål er å forstå hvordan folk gjorde og levde i gamle dager. Geoarkeologien knytter arkeologien tettere til en viktig del av de naturlige omgivelsene: Forstå hvordan menneskene brukte og levde med ressurser i «mineralriket».

Geoarkeologien er også en uunnværlig del av arkeologien for å forstå hvordan en arkeologisk «site», f.eks. en boplass, har forandret seg gjennom tidene. Dette dreier seg spesielt om hvordan kvartærgeologien hjelper til, det dreier seg i Norge bl.a. om istid, landhevning og strandavsetninger. Og om datering.

Bade i brynestein. En «hardrock» geoarkeolog i et av Norges viktigste steinbrudd: Brynesteinsbruddet ved Eidsborg i Telemark. Mer enn 1000 års brynesteinsindustri! Foto: Tarald Storemyr (2018)

Bade i brynestein. En «hardrock» geoarkeolog i et av Norges viktigste steinbrudd: Brynesteinsbruddet ved Eidsborg i Telemark. Mer enn 1000 års brynesteinsindustri! Foto: Tarald Storemyr (2018)

Men jeg er «hardrock» geoarkeolog. Jeg jobber med stein og hvordan menneskene brukte stein gjennom historien. Og siden jeg har en utdannelse i teknisk bygningsvern, jobber jeg også med hvordan vi tar vare på det folk tilvirket og bygde av stein, inklusive håndverket. På engelsk kaller man det ofte «conservation scientist».

Kvernsteinsparken og eget firma

Jeg bor i Ytre Sogn. Jeg flyttet hit – fra Sveits – for 4 år siden sammen med familien. Her jobber jeg som førsteamanuensis med alt som har å gjøre med de verdensarvnominerte kvernsteinsbruddene i Hyllestad/Kvernsteinsparken (arkeologi, historie, geologi, håndverk, formidling, forvaltning, museumsdrift). Forsøker sammen med mange gode krefter å drive frem et lite museum for gamle, særdeles viktige steinbrudd. Samt å bygge, vedlikeholde og drive en tradisjonell ovn for brenning av marmor/kalkstein. Det finnes noen få steinbruddsmuseer i Norge, men vi er nok det eneste som er fast bemannet med spesialutdannede fagfolk.

Kalkbrenning i Hyllestad, i egenbygd, tradisjonell ovn, sammen med et stort antall lokale dugnadsfolk. Intervju med «NRK Museum». Foto: Franziska Rüttimann (2017)

Kalkbrenning i Hyllestad, i egenbygd, tradisjonell ovn, reist sammen med et stort antall lokale dugnadsfolk. Intervju med Jan Henrik Ihlebæk i «NRK Museum». Foto: Franziska Rüttimann (2017)

Dette er en deltidsstilling ved Norsk Kvernsteinsenter, en avdeling i Musea i Sogn og Fjordane. Så har jeg mitt eget firma, et enkeltpersonforetak. Som websiden min viser, har det engelsk navn, «Archaeology & Conservation Services», fordi det ble etablert for flere år siden, i Sveits – mens jeg jobbet mye i Egypt. Jeg har beholdt navnet, selv om jeg nå i hovedsak jobber i Norge, med en og annen avstikker, i de siste par år bl.a. til Færøyene og Egypt.

Kompetanse og erfaring

Her er et forsøk på å gi til kjenne kompetanse, hva jeg driver med som privatpraktiserende på steinfronten. Jeg lever av oppdrag i et lite firma som går fint, men jeg må som alle andre gjøre reklame for å sørge for langsiktighet og bærekraft. Det er ingen som blir rike av å drive med kulturminnevern. Det er en livsstil. I dette ligger det også at jeg som medlem av ICOMOS jobber etter strenge etiske retningslinjer.

Som utdannet geolog fra gamle NTH i Trondheim (1987), og med doktorgrad innen restaurering av gamle steinbygninger (1997), har jeg 29 års erfaring innen kulturminnevernet. Jeg har jobbet som forsker og rådgiver for og med mange universiteter, museer og firmaer i Norge, f.eks. Nidarosdomens restaureringsarbeider, NGU, NTNU, NIKU, UiB, Arkeologisk Museum i Stavanger, Verdensarvsenteret for bergkunst i Alta og Statsbygg/Forsvarsbygg. Arbeidet har tatt meg til flere hundre norske kulturminner, fra katedraler til steinbrudd fra steinalderen. Jeg har laget restaureringsplan for Nidarosdomen, og jeg har selv brent ut steinblokker på steinaldervis – for produksjon av pilspisser og skrapere.

Med en sideutdanning i teknisk kulturminnevern og lang jobberfaring i Sveits, har jeg 15 år på baken i Mellom-Europa, stort sett sammen med ETH i Zürich. Jeg har jobbet med katedralen i Bern, den store, middelalderske bymuren i Luzern og romerske anlegg i Italia. Og med en rekke kalkmalerier og fresker i middelalderkirker; om hvordan saltforvitring ødelegger gamle malerier – og hva vi kan gjøre med det.

Bergen! Min nåværende nesten «hjemby». Rosenkrantztårnet, på oppdrag fra Statsbygg/Forsvarsbygg for å lage restaureringsplaner. Gode kollega Øystein Jansen vet mer om gammel stein i Bergen enn jeg. En telefon, og så er vi på stillaset sammen, høyt over Vågen, for å «finne ut av det». Foto: Ann Meeks (2016)

Bergen. Min nåværende nesten «hjemby». Rosenkrantztårnet, på oppdrag fra Statsbygg/Forsvarsbygg for å lage restaureringsplaner. Gode kollega Øystein Jansen vet mer om gammel stein i Bergen enn jeg. En telefon, og så er vi på stillaset sammen, høyt over Vågen, for å «finne ut av det». Foto: Ann Meeks (2016)

En av mine største interesser er arkeologi i Det gamle Egypt. Jeg har i løpet av de siste 17 år vært på 20 feltsesonger der nede, fra pyramidene i Giza til omlag hundre steinbrudd, gruver – og bergkunstfelter – fra steinalderen og oldtiden, sammen med universiteter/institusjoner i England, USA, Belgia, Egypt og Norge. Jeg har funnet og publisert 2000 helleristninger, fordi jeg liker å gå tur i ørkenen. Og når man går i ørkenen blir man interessert mange andre ting; snart kommer en stor publikasjon sammen med universitetet i Sydney om 400 km med gamle steinbygde jakt- og fangstanlegg nær grensen til Sudan.

Sammen med gode kolleger og venner, og mange storveis oppdragsgivere, har jeg gitt et bidrag til forståelsen av hvordan «de fikk det til» på steinfronten i gamle dager – og hvordan vi i dag bør og kan restaurere, konservere og forvalte for å gjøre ære på «de gamles» håndverk og kultur. Til glede og nytte for oss – og de som kommer etter oss.

Egypt. På let i de 4000 år gamle ametystgruvene i ørkenen. I dette tilfellet sammen med et California State University, på Wadi el-Hudi Expedition. Foto: Carly Pope (2016)

Egypt. På let i de 4000 år gamle ametystgruvene i ørkenen. I dette tilfellet sammen med California State University, på Wadi el-Hudi Expedition. Foto: Carly Pope (2016)

Tjenester

Som geoarkeolog, som feltarbeider, rådgiver og forsker i Norge og internasjonalt, hjelper jeg Riksantikvaren, andre offentlige institusjoner, universiteter, museer, private firmaer og hvem som helst med:

  • Skadeanalyser, forvitring, overvåkning; generelt forundersøkelser og planlegging av restaureringsarbeid på gamle steinbygninger, typisk gamle kirker.
  • Undersøkelser knyttet til materialbruk (kleberstein, annen stein, gammel kalkmørtel, andre mørtler, kalkmalerier osv.) og bygningsarkeologi på gamle steinbygninger. Hvordan ble denne kirken egentlig bygget? Hvor fikk de materialene fra?
  • Feltundersøkelser, forskning, formidling og forvaltning knyttet til gamle steinbrudd, fra steinalderen til moderne tid. Hvordan drev man et steinbrudd i vikingtiden, i middelalderen?
  • Undersøkelser om forvitring, overvåkning og bevaring av bergkunst/helleristninger. Er skadene på bergkunstfeltet så ille som mange vil ha det til?
  • Eksperimentell arkeologi, spesielt knyttet til bruk av ild (steinbryting, kalkbrenning).
  • Formidling, foredrag, web-, bok- og artikkelskriving. Jeg har gitt ut tre bøker og ca. 100 artikler om «kulturstein».

Jeg kan naturligvis ikke svare på alt. Jeg er en “allrounder” i kulturstein. Men jeg har et nettverk i Norge og verden. Så om ikke jeg kan svare, så skal jeg finne noen som kan. Ta kontakt på telefon +47 95 330 460 eller e-post per.storemyr@hotmail.com, og jeg skal hjelpe til.

Klikk på lenker for mer info om firma/bakgrunn, tjenester, prosjekter/oppdragsgivere, rapporter og publikasjoner.

About Per Storemyr

I work with the archaeology of old stone quarries, monuments and rock art. And try to figure out how they can be preserved. For us - and those after us. For the joy of old stone!
This entry was posted in Ancient Egypt, Archaeology, Heritage destruction, Monument conservation, Norway, Old quarries, Rock art and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.