On the origin of Roman concrete

The Pantheon cupola in Rome, made by Roman concrete some 2000 years ago. Source: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

The Pantheon cupola in Rome, made by Roman concrete some 2000 years ago. Source: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

You mix burnt lime, volcanic ash and sand/gravel. Then you have the famed concrete that made the Romans able to build the Pantheon cupola, or to make underwater constructions, like big harbours. And without Roman concrete, we may not have had our modern concrete, based on Portland cement, enabling us to build ever bigger, higher and deeper. But how was Roman concrete discovered?
Continue reading

Posted in Archaeology | Tagged , , , | 1 Comment

Nidarosdomen og forvitring – sett fra 17 år tilbake i tid

Naturlig forvitring av sulfidrik kleberstein fra Grydal i Gauldalen. Disse konsollhodene ble satt opp på Nidarosdomen på slutten av 1880-tallet og var for litt siden bare en skygge av seg selv - av helt naturlige årsaker. Nå er de byttet ut med nye hoder. Foto: Per Storemyr

Naturlig forvitring av sulfidrik kleberstein fra Grydal i Gauldalen. Disse konsollhodene ble satt opp på Nidarosdomen på slutten av 1880-tallet og var for litt siden bare en skygge av seg selv – av helt naturlige årsaker. Nå er de byttet ut med nye hoder. Foto: Per Storemyr

Ganske tilfeldig kom jeg over en utgammel tekst om Nidarosdomen og forvitring her forleden. Det viste seg snart at det var en omtale av min egen doktoravhandling om temaet fra 1998; stødig ført i pennen av Hans Georg Jürgens og publisert i en steinalderutgave av Universitetsavisa i Trondheim. Så leste jeg gjennom. Og fant ut at det meste har aktualitet den dag i dag. For om man googler “Nidarosdomen og forvitring”, så dukker det fortsatt opp helt tullete skremselsbilder om gigantisk luftforurensning som tærer på nasjonalhelligdommen. Nei, forvitringen på Nidarosdomen er nok mer kompleks enn som så. Continue reading

Posted in Archaeology, Monument conservation, Norway, Old quarries | Tagged , , , | Leave a comment

Om håndverk og hvordan barn hjelper hverandre – og litt om skolevesen

Barn i intens konsentrasjon. Fine klebersteinsmykker blir produsert. Foto: Franziska Rüttimann

Barn i intens konsentrasjon. Fine klebersteinsmykker blir produsert. Foto: Franziska Rüttimann

Som noe rusten akademiker er det ikke så ofte jeg jobber med barn – annet enn på hjemmefronten. Men på Kvernsteinsmarknaden i Hyllestad sist lørdag, et slags historisk marked for det ene og det andre, fikk jeg virkelig sansen. Litt ut av det blå startet vi med å lage små klebersteinsmykker, i en workshop med en gjeng 6-12-åringer. Helt fra grunnen av ble smykkene laget, med myk kleberstein og masse forskjellig verktøy (sag, meisel, fil, håndbor, pussepapir osv.). Så rundet vi smykkene av med en dash olivenolje for å gjøre dem skinnende tiltalende. Og utstyrte dem med fingerheklede bånd så man kunne ha dem rundt halsen. Stolte barn! I ettertid kom tankene om hva de svært engasjerte barna faktisk gjorde.
Continue reading

Posted in Norway | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ny bok: “Nidarosdomens grunnfjell”. En kulturhistorisk reise i steinbryternes fotspor

Tittelsiden til boken! Steinhogger Eva Stavsøien ved NDR hogger ut kleberstein på gamlemåten. Foto: Per Storemyr. Design: Tone Harbakk

Tittelsiden til boken! Steinhogger Eva Stavsøien ved NDR hogger ut kleberstein på gamlemåten. Foto: Per Storemyr. Design: Tone Harbakk

Da er det visst offisielt. Og da er en god del års arbeid over. Boken min er i trykken og det blir lansering med foredrag under selveste Olavsfestdagene i Trondheim 30. juli 2015, kl. 12:30.

Boken er en 400 sider lang kulturhistorisk reise i stein – fra Det gamle Egypt og enda lengre tilbake, via romertid og middelalder, helt frem til vår egen tid. Alltid med Nidarosdomen i fokus. Nokså tåket fokus i de riktig gamle dager, naturlig nok, da grunnfjellet til domen ble lagt i et utall steinbrudd under helt andre himmelstrøk enn våre egne. Men så letter tåken mer og mer fra jernalderen og tidlig middelalder – fra da av dreier det seg om det regionale grunnfjellet: steinbruddene som ble brukt til å bygge og restaurere Europas nordligste katedral. Og om steinbryterne som jobbet i bruddene. Hvor er alle disse steinbruddene – og hvem jobbet egentlig i dem?

Jeg kommer tilbake med en utførlig omtale av boken, som blir utgitt av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse. Boken er støtter av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Her bare en sneak preview fra Olavsfestdagenes omtale:

“Per Storemyr har jobbet med Nidarosdomens stein i 25 år. Nå har han foretatt en kulturhistorisk reise i stein.

Storemyr har funnet stein fra 70 brudd på nasjonalhelligdommen. Han har også 20 feltsesonger bak seg i Egypts gamle steinbrudd og har fartet fra brudd til brudd ellers i verden, alltid med de samme spørsmål: Hvordan ble det jobbet i bruddene i gamle dager? Hvem var folkene som sto bak slitet i berget det blå?

Nå utgir Storemyr boken Nidarosdomens grunnfjell – i steinbryternes fotspor fra det gamle Egypt til Europas nordligste katedral.

Boken lanseres under Olavsfestdagene i Museet i Erkebispegården, torsdag 30. juli, kl. 12:30, med et foredrag av forfatteren. Gratis inngang.”

Med tid og stunder blir boken helt sikkert å få kjøpt både her og der, først og fremst i nettbutikken til Nidarosdomen.

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Palaeolithic rock art at risk: New discoveries in Wadi Abu Subeira, Upper Egypt

Late Palaeolithic rock art in Wadi Abu Subeira: A headless bovid, a hippo and, below (upright), perhaps a suckling calf? Photo by Per Storemyr

Late Palaeolithic rock art in Wadi Abu Subeira: A headless bovid, a hippo and, below (upright), perhaps a suckling calf? Photo by Per Storemyr

The number of discovered Late Palaeolithic rock art sites in Wadi Abu Subeira (Upper Egypt) is ever-increasing, now with finds also outside of the wadi, at el-Aqba el-Saghira. Archaeologist Adel Kelany of the Ministry of Antiquities in Aswan has just published an overview paper, now listing ten sites, most with several rock art panels. The largest site has a much as a hundred ones. As previously noted on this blog, this world-class rock art is under heavy pressure from modern mining, though efforts to protect the sites have shown some effect recently. Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, Heritage destruction, Rock art | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

New ways of looking at highly organised stone quarrying in Ancient Egypt

Fig. 24 – Multiple-block extraction on descending platforms in the New Kingdom to Late Period part of the el-Sawayta limestone quarry near Samalut. Note the wide, shallow steps left by offset platforms and, at center and at left, the two narrower but deeper, squarish platform remnants. Photo by JAMES HARRELL.

Multiple-block extraction on descending platforms in the New Kingdom to Late Period part of the el-Sawayta limestone quarry near Samalut and Minya. Photo by JAMES HARRELL.

The ancient Egyptians are considered “conservative” as regards technology and crafts. Yet, with their mastery of organisation, they took quarrying of stone to new levels, especially from the New Kingdom on, from about 3500 years ago. The manner, in which they quarried their huge amount of stone from then on, is reflected even in modern-day stone quarrying.

In a brand new paper James Harrell and I take a fresh look at the evidence for very systematic extraction of sandstone and limestone that commenced by the New Kingdom. Key is the introduction of very long chisels and broad extraction platforms. The organised quarrying was obviously related to the grand building projects by well-known kings such as Ramesses II. And it is particularly well-displayed at famous quarrying sites, such as Gebel el-Silsila between Luxor and Aswan, and el-Sawayta by Minya. We also follow the manners in which quarrying took place prior to the New Kingdom – and we look at analogies from many periods and cultures, from the Minoans until today.

Unfortunately, the publisher does not allow us to upload the paper. But read on, and you will get the abstract, a gallery of quarry images and addresses for obtaining a free PDF. Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, New publications, Old quarries | Tagged , , , , | Leave a comment

Steinhoggerne – hvem var de? En reise i tid og rom

Steinhoggere og andre arbeidere ved Nidarosdomen i 1872. Foto: Wikipedia

Steinhoggere og andre arbeidere ved Nidarosdomen i 1872. Foto: Wikipedia

Mange spør meg om hvem steinhoggerne var i gamle dager. Var de frie folk, var de treller, var de svært proffe? Eller hadde de et yrke som egentlig alle kunne utøve? Ikke lett å svare på! For bryting, hogging og bearbeiding av stein har utrolig mange fasetter. I dette innlegget prøver jeg å nærme meg deler av steinhåndverket, slik det har blitt utøvd fra steinalderen og til i dag. Innlegget er en lett redigert tekst til et populærvitenskapelig foredrag som jeg holdt på Hyllestadseminaret i april 2015. Dette fagseminaret arrangeres hvert år av Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad i Sogn og Fjordane i Vest-Norge. Continue reading

Posted in Ancient Egypt, Archaeology, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geologi og kulturminner – bevaring av gamle steinbrudd

Stakaldeneset diabasbrudd - steinalderens øksebrudd ved Florø. Foto: Per Storemyr

Stakaldeneset diabasbrudd – steinalderens øksebrudd ved Florø. Foto: Per Storemyr

“Verdifull naturarv” – det var temaet på NGU-dagen 5-6 februar 2015. Det dreide seg om forvaltning, bruk og vern av Norges geologiske mangfold. Kulturminner og kulturlandskap er en selvfølgelig del av dette temaet og dermed også gamle steinbrudd. De viser på en sjeldent instruktiv måte menneskenes omgang med det geologiske mangfoldet. Men for å kunne formidles, må bruddene bevares! Dette var temaet for mitt foredrag på seminaret. Her kan du lese en lett redigert versjon av innlegget, med tilhørende powerpoint-bilder. Continue reading

Posted in Archaeology, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , | Leave a comment

Winter walk in the Hyllestad millstone quarries

Abandoned, snow-covered millstones in the Stone Cross Quarry. The quarry has got its name from co-production of early-medieval stone crosses. Photo by Per Storemyr

Abandoned, snow-covered millstones in the Stone Cross Quarry. The quarry has its name from co-production of Early Medieval stone crosses. Photo by Per Storemyr

The Hyllestad Millstone Quarries  are accessible for everybody throughout the year. You can walk wherever you like, admiring this largest quarry landscape from the Viking Age and the Middle Ages in Norway. You can even book a guide if you want. But there are, of course, not many people wandering about now in winter. People prefer the summer, when our Millstone Park is also open to the public for museum experiences and guided tours. Yet, a walk in the snow may reveal more of this unique quarry landscape than in summer, when all things green effectively prevent grasping the monumentality of some of the quarries. Continue reading

Posted in Archaeology, Norway, Old quarries | Tagged , , , | Leave a comment

Happy New Year from Hyllestad! With a mountain and a fjord from summer to winter

Åfjorden, Lihesten (left) and Alden (in the background). This is my Hyllestad from our balcony. Photo by Per Storemyr

Åfjorden, Lihesten (left) and Alden (in the background). This is my Hyllestad from our balcony. Photo by Per Storemyr

With a cavalcade of 22 photos I wish you all a Happy New Year! And thanks a lot for following my blog in 2014! All the pictures have been taken from the balcony of our new home at Hyllestad in Western Norway. From August through the fall and into December. I cannot get enough of the stunning views of Åfjorden, the striking mountain Lihesten and the prominent hill Alden far out towards the sea. And of how the weather rapidly changes where fjords and mountains meet the Atlantic. A place to contemplate about stone and quarries and monuments and to hopefully write many more blog posts in 2015… Continue to the gallery!

Posted in Norway | Tagged , , | 5 Comments