Burning the beaches. Happy New Year from the Faroe Islands!

Hvitanes "White Cape". Just to the north of capital Torshavn at the Faroes. Grand sea shell deposits that were, presumably, used for lime burning already in the Middle Ages. Photo: Per Storemyr

Hvitanes – “White Cape”. Just to the north of capital Torshavn at the Faroes. Grand sea shell beach deposits that were, presumably, used for lime burning already in the Middle Ages. Photo: Per Storemyr

The Faroe Islands, in the middle of the North Atlantic Ocean. Basalt and other volcanic stone everywhere! Yet, many buildings on the islands were erected by the use of lime mortar, from the Middle Ages on. There is absolutely no limestone on the Faroes. Thus, lime mortar had to be produced by “burning the beaches” – collecting shells from beach deposits, stacking the shells above a fire in a field kiln – and let it happen: Hold the temperature at some 900 degrees centigrade for a couple of days, and out comes quicklime to be mixed with water and beach sand for the mortar. Continue reading

Posted in Archaeology, New projects, Old quarries | Tagged , , , | 5 Comments

Værnes: Norges mest komplette sandsteinskirke fra middelalderen

Dypt inne i Værnes kirke: En 800 år gammel gang i vesttårnet. Sandstein på vegger, sandsteinsheller i tak og gulv. Foto: Per Storemyr

Den er dekorert med elementer av kleberstein og klorittskifer, men ellers er det sandstein så langt øyet kan se: Værnes er Norges mest komplette sandsteinskirke fra middelalderen! Den rager i størrelse og volum av brukt sandstein langt over middelalderbyggverk i tilsvarende stein i andre deler av landet! Her er et sammendrag av min artikkel til boken «Værnes kirke – en kulturskatt i stein og tre» som ble utgitt i 2016 og som nå er tilgjengelig som open-access. Det er Grubleseminaret som står bak, med Morten Stige og Kjell Erik Pettersson som redaktører – og ikke minst Kjartan Hauglid som bilderedaktør! Continue reading

Posted in Archaeology, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , | 1 Comment

Tusen år med brytning av kleberstein tok nettopp slutt. En historie om mekanisering og globalisering. Og om å gjenoppdage gammelt håndverk

REDNINGEN? Manuell brytning av kleberstein med hakker ved Otta i 1918. Slik brytning foregikk helt opp til 1930-tallet i Norge. Kan man ta denne ganle tradisjonen i bruk igjen? Det er den klassiske metoden for å bryte myk stein – den har vært i bruk for store byggeoppgaver siden de gamle egypternes tid. Fra N.S. Beers klebersteinsbrudd, Grandalen, i drift til 1935. Foto fra NGUs arkiv

REDNINGEN? Manuell brytning av kleberstein med hakker ved Otta i 1918. Slik brytning foregikk helt opp til 1930-tallet i Norge. Kan man ta denne gamle tradisjonen i bruk igjen? Det er den klassiske metoden for å bryte myk stein – den har vært i bruk for store byggeoppgaver siden de gamle egypternes tid. Fra N.S. Beers klebersteinsbrudd, Grandalen, i drift til 1935. Foto fra NGUs arkiv

Det er ytterst vanskelig å skaffe kleberstein til restaurering av Norges middelalderkirker. Til og med avisene har fått det med seg. Ved Nidarosdomen, Stavanger domkirke og i Bergen klør man seg i hodet: Det finnes ingen kleberbrudd i drift i Norge! De har blitt offer for globalisering. Hva er redningen? Kan man lære av hvordan kleberstein ble tatt ut manuelt i gamle dager? Kan man låne kunnskap fra et tilgrensende fagområde, nemlig bruk av kalkmørtel? De gamle bygningene trenger også sårt til god kalkmørtel! Problemet har vært at kunnskap om gammel kalkproduksjon har lagt nede i mer enn 50 år. Men nå produseres det brent kalk som aldri før i små «middelalderovner». Håndverket har blitt aktivt vekket til live gjennom eksperimentell virksomhet. Støttet av kulturminnevernet. Kan vi også vekke det gamle steinbryterhåndverket til live igjen? Til glede for restaurering? Continue reading

Posted in Monument conservation, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

HOTMIX! Nybrent Hyllestadkalk leskes og testes som restaureringsmørtel på Stavanger domkirke

George Murphy er spesialist på restaureringsmuring. Her tester han mørtel laget fra nybrent Hyllestadkalk på Stavanger domkirke i oktober 2017. Foto: Per Storemyr

George Murphy er spesialist på restaureringsmuring. Her tester han mørtel laget fra nybrent Hyllestadkalk på Stavanger domkirke i oktober 2017. Foto: Per Storemyr

Endelig i gang med hotmix! Med lesking og testing av nybrent Hyllestadkalk til bruk i mørtel for restaurering. Som mange vil huske, brant Norsk Kvernsteinsenter lokal marmor i en nybygd «middelalderovn» i Hyllestad sist juni, et prosjekt støttet av Riksantikvaren. Planen er å leske og teste brentkalken på flere restaureringsprosjekter i Norge, bl.a. på Selja klosterruiner og Stavanger domkirke. Siden jeg regelmessig jobber sammen med kollegaer i Stavanger, har vi nå gjort flere tester på domkirken med George Murphy og Bjørn Idland, som er restaureringsmurere ved Arkeologisk Museum (UiS). Det er ikke lett å leske kalk som er brent på tradisjonell måte. For det vil alltid være halvbrente og ubrente biter i slik kalk. Akkurat som i middelalderen. Vi lesket kalken på tre ulike måter, og det var liten tvil: tradisjonell hotmix ga det foreløpig beste resultatet! Continue reading

Posted in Monument conservation, New projects, Norway | Tagged , , , , | 1 Comment

Was Nidaros Cathedral built from stone extracted in a large underground Medieval quarry?

A carved-out, medieval soapstone block still attached to the bedrock. From excavations in the Bakkaunet quarry by Trondheim and Nidaros Cathedral, 2004. Photo by Per Storemyr

A carved-out, medieval soapstone block still attached to the bedrock. From excavations in the Bakkaunet quarry by Trondheim and Nidaros Cathedral, 2004. Photo by Per Storemyr

Ancient underground building stone quarries are rather common. They are known since at least the Old Kingdom in Egypt, some 6 500 years ago, when fine limestone was quarried underground close to Cairo (Tura) in order to provide casing stones to the Giza pyramids. But underground quarries are, interestingly, quite rare in the European Middle Ages. Apparently, there was no need to start difficult, large-scale underground operations to build churches, monasteries and cathedrals until the Late Middle Ages, when, for example, the underground limestone quarries in Paris and Caen in France started to become developed toward the gigantic network of tunnels and galleries we know today. Thus, it is remarkable that a large underground quarry may have been opened around AD 1200 in Trondheim, Norway, in order to provide soapstone for Nidaros Cathedral, the northernmost of Europe’s great medieval cathedrals. Why? Continue reading

Posted in Ancient Egypt, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

New open-access book: Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC – AD 1700

Several authors on excursion to the Hana soapstone quarry by Bergen during a book seminar in 2015. Photo by Per Storemyr

Several authors on excursion to the Hana soapstone quarry by Bergen during a book seminar in 2015. Photo by Per Storemyr

Together with lead editor, professor Gitte Hansen at the University of Bergen, I have co-edited a brand new book: On the archaeology, geoarchaeology and craft of quarrying and use of soapstone in the North Atlantic region. Without Gitte, this adventure would never have ended! The book contains 17 papers by soapstone enthusiasts and sums up a research revival that has been ongoing for the last 20 years. Norway is a main focus, where soapstone has been used from the Mesolithic until today, but the book also contains papers on Greenland and the North Atlantic Isles by Danish and British colleagues. It gives brand new insights into many aspects of soapstone, especially on sourcing artefacts by combined geochemical and archaeological methods. Continue reading

Posted in Archaeology, New publications, Norway, Old quarries | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Nidaros: The Portland Cement Cathedral” (Baker Memorial Lecture)

The newly restored choir at Nidaros Cathedral in the 1880s (left) and 1994 (right), before the last restoration early 2000s. All the white calcite crusts are a result of leaching of calcium hydroxide from Portland Cement used in the 1880s. Photos by the Nidaros Restoration Workshop and Per Storemyr.

The medieval choir at Nidaros Cathedral just after reconstruction in the 1880s (left) and 1994 (right), before the last restoration in the early 2000s. All the white calcite crusts are a result of leaching of calcium hydroxide from Portland Cement used in the 1880s, and particularly during a restoration by 1920. Photos by the Nidaros Restoration Workshop and Per Storemyr.

This week I attended the international conference “Rediscovering Traditional Mortars” in Trondheim. The conference was hosted by the Nidaros Cathedral Workshop and it was part of the annual conferences organised by the British Building Limes Forum and its Nordic counterpart.

I was lucky to be invited to deliver two lectures, one on the experimental lime burning in Hyllestad earlier this year, and the Baker Memorial Lecture during the gala dinner. A very great honour to keep this traditional lecture for more than 230 delegates! I concentrated the lecture on the use of Portland Cement during the restoration of Nidaros Cathedral from 1869 on. Read on to get a glimpse of all the problems it has caused! Continue reading

Posted in Monument conservation, New publications, Norway | Tagged , , , , , | 2 Comments

Forvitring av kleberstein på middelalderkirker – to videoer

Hvorfor forvitrer kleberstein? Foredrag om den gotiske vestportalen på Utstein kloster i 2017. Screenshot AM-UiS

Hvorfor forvitrer kleberstein? Foredrag om den gotiske vestportalen på Utstein kloster i 2017. Screenshot AM-UiS

Tidligere i år holdt jeg to foredrag om forvitring av kleberstein sett i lys av bygnings- og restaureringshistorie. Det dreide seg om portaler fra norsk middelalder og foredragene ble holdt på «Portalseminaret» i regi av «Domkirken 2025»; miljøet som nå restaurerer Stavanger domkirke og som jeg også er en liten del av. Alle foredragene fra seminaret (og mange andre interessante saker om restaureringen) er nå lagt ut på YouTube.

Kanskje kan mine to foredrag være til hjelp for folk som sliter med å forstå hvorfor kleberstein forvitrer. Veldig mye dreier seg om hva bygningene har vært utsatt for av forandringer og restaureringer gjennom tidene. Men noe av forvitringen kan også knyttes til steinkvalitet, tidligere luftforurensning og ikke minst vann! Rett og slett lekkasjer! Innholdet i foredragene er i stor grad basert på min gamle doktoravhandling The Stones of Nidaros fra 1997 og mange artikler om forvitringshistorie, bl.a. Weathering of soapstone in a historical perspective. SE VIDEOER!

Posted in Monument conservation, New publications, Norway, Weathering history | Tagged , , , , , | Leave a comment

Experimental archaeology: Building a “classic”, intermittent limekiln and burning marble at Millstone Park, Hyllestad, Western Norway

The freshly built, classic limekiln at Hyllestad in operation, june 2017.

The freshly built, classic limekiln at Hyllestad. In operation, June 2017.

It took us about six months: Building a cylindrical, intermittent limekiln of the classic Roman/Medieval type with local materials only – stone rubble and clay. In June this year (2017), we built the firing chamber, filled the kiln with 2.5 tons of local marble and started burning. A week, night and day, with much of the local community involved! Here’s an extended photo story of the project – the first of its kind in Norway. Media was interested! A national radio story here, a local newspaper story here (in Norwegian).

The quicklime (burnt marble) will be tested at Selja medieval monastery and other restoration projects in Norway. Big thanks to all, 30-40 volunteers and paid people (see list at the end) and support from The ruin restoration programme of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, as well as Hyllestad Municipality! The project was carried out by The Norwegian Millstone Centre/The Museums in Sogn og Fjordane County. Continue reading

Posted in Marble, Monument conservation, New projects, Norway | Tagged , , , , , , | 12 Comments

Update after long absence – follow on facebook

Over the last six months I’ve been immersed in practical and scientific works and so I’ve been unable to write sensible blog posts on this website. I guess most bloggers experience something similar once in a while. If you want to get an idea of what I’ve been up to, please follow me on my personal facebook profile. There you can find brief news about e.g. building and running a “medieval” limekiln at Hyllestad in Western Norway, and various projects across Norway; from rock art in Finnmark county up north to stone conservation at Stavanger cathedral in the south.

Now I’m on a combined study tour and holiday in Ireland and Northern Ireland, focusing on geoparks and heritage, and having just visited Giants Causeway:

Posted in New projects, Other | Leave a comment